یکصد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

یکصد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “هم اندیشی درباب قانون و الزامات تحوّل در جمهوری اسلامی ایران” با حضور اعضای محترم گروه سه شنبه ۱۰ تیر ۹۹، ساعت ۲۱:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.