گروه فلسفه هنر

» کارگروه علمی فلسفه هنر از جمله کارگروه های علمی است که در حال حاضر دارای 26 عضو فعال می باشد که به صورت مستمر هر دو هفته یکبار سه شنبه شب ها جلسه برگزار می کند که موضوعات علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. اکنون حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی مدیر گروه و حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا لایقی دبیر علمی کارگروه علمی فلسفه هنر را بر عهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات کارگروه علمی فلسفه هنر + خلاصه بحث

اعضاي کارگروه علمي هنر :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 مهدی امینی 14 سنائی مهر
2 محمد حسین سرانجام 15 حسین شایسته
3 فریدالدین فرید عصر 16 میر مرشدی
4 کوشه ای 17 محمد علی خزائلی
5 سید رضی موسوی گیلانی 18 حسین شهسواری
6 کاظمی 19 آذر کمند
7 میرخندان 20 انبارداران
8 علی نهاوندی 21 معتمدی
9 سید محمد حسین نواب 22 تاجیک
10 یوسف زاده 23 صدیقی
11 محمدرضا لایقی 24 سلیمی
12 فردوسی 25 احمد ضرابی
13 آشتیانی 26 رحمانی