گروه فلسفه علوم انسانی

» گروه علمی فلسفه علوم انسانی از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۱۶ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار دوشنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوعات علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. اکنون حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی مدیر گروه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدی فرد دبیر علمی گروه فلسفه علوم انسانی را برعهده دارند.

لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه علوم انسانی+ خلاصه بحث

اعضای گروه علمی فلسفه علوم انسانی :
ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ محسن الویری ۹ هادی موسوی
۲ مسعود آذربایجانی ۱۰ علیرضا میرزائی
۳ حمید پارسانیا ۱۱ محمد علی سوادی
۴ حمیدرضا حسنی ۱۲ محمدی فرد
۵ مهدی ذاکری ۱۳ محمد علی خزائلی
۶ علی شیروانی ۱۴ حسین شهسواری
۷ محمد عرب صالحی ۱۵ محمد باقر قیومی
۸ رمضان علی تبار