گروه کلام

» گروه علمي کلام از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 28 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار سه شنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوعات علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حجت الاسلام و المسلمين رضانژاد مدير و حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان دبیر پژوهشی گروه كلام را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی کلام + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي کلام:

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 جواد اسحاقیان 15 علی اصغر فیضی پور
2 میرزا احمد اسدی 16 محمدباقر قیومی
3 محمد حسین ایراندوست 17 محمدرضا مصطفی پور
4 محمد علی ایزدی 18 رضا الهی منش
5 محمد صفر جبرئیلی 19 ابوالفضل روحی
6 محمد جعفری 20 علیرضا میرزایی
7 محمد علی خزائلی 21 سید محمد طباطبایی
8 علی کارشناس 22 عبدالحمید فلاح نژاد
9 عزالدین رضانژاد 23 سعید رسالتی
10 حسن رضازاده 24 حمید نگارش
11 علی زمانی قمشه ای 25 رحیم دهقان
12 عبدالحمید زهادت 26 احمد زکی افشاگر
13 حسین شهسواری 27 محمد الله نیا سماکوش
14 اسدالله فیروزجایی 28 محمد حسن قدردان