خانه درباره ما ناظران عالی مجمع عالی حکمت اسلامی  

ناظران عالی مجمع عالی حکمت اسلامی  

ناظران عالی مجمع عالی حکمت اسلامی

بنر برگه های مجمع عالی حکمت اسلامی
مجمع عالی حکمت اسلامی تحت نظارت و اشراف حضرات آیات عظام جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی«دامت برکاتهم» تشکیل گردیده است. براساس ماده ۲ اساسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی:

مجمع عالی از تاریخ ثبت، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است که با تأکید ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای «مدظله العالی» و تحت اشراف اساتید حکمت و فلسفه اسلامی حضرات آیات جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی«دامت برکاتهم» تشکیل گردیده است.

 

yazdi
amoli
sobhdni1