خانه تولیدات تولیدات صوتی

تولیدات صوتی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ تولید

۱

۳۶

CD

اثبات علم حصولی پیشین خداوند متعال

۴

فیاضی

۲

۳۷

DVD

امامت

۲۲

ربانی گلپایگانی

۳

۳۸

CD

آشنائی با معتزلیان جدید در کشورهای اسلامی

۷

علمی

۴

۳۹

CD

بررسی جریان های فکری بالکان

۶

خلیلوویچ

۵

۴۰

CD

تحلیل و بررسی اصالت وجود

۷

عبودیت

۶

۴۱

CD

تفسیر المیزان ( سوره حمد )

۷

غروی

۷

۴۲

CD

چیستی عرفان نظری و کارکِرد آن

۴

یزدان پناه

۸

۴۳

CD

چیستی فلسفه سیاسی اسلامی

۴

پارسانیا

۹

۴۴

CD

رابطه نفس و بدن

۵

غروی

۱۰

۴۵

CD

شاخصه های عرفان ناب شیعی

۸

فنائی اشکوری

۱۱

۴۶

CD

علم النفس فلسفی

۱۳

یوسفی

۱۲

۴۷

CD

علم دینی

۹

پارسانیا

۱۳

۴۸

CD

فلسفه اخلاق

۱۲

امیر خواص

۱۴

۴۹

DVD

فلسفه ذهن

۱۲

ذاکری

۱۵

۵۰

CD

کلیات فلسفه سیاسی اسلام

۳

واعظی

۱۶

۵۱

CD

معرفت شناسی ۱و۲

۱۳

معلمی و رضانیا

۱۷

۵۲

DVD

نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

۲۶

آذربایجانی

۱۸

۵۳

CD

نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن

۶

میری

۱۹

۵۴

CD

نقد و بررسی عرفان های کاذب / تصویری و صوتی

۹

شریفی

۲۰

۵۵

CD

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب (شیطان‌پرستی)

۵

شریفی

۲۱

۵۶

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر

۲۱

رضانژاد

۲۲

۵۷

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بخش اول)

۷ (تصویری)

رضانژاد

۲۳

۵۸

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بخش دوم)

۷ (تصویری)

رضانژاد

۲۴

۵۹

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بخش سوم)

۷ (تصویری)

رضانژاد

۲۵

۶۰

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بابیت و بهائیت)

۱۷

رضانژاد

۲۶

۶۱

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بابیت و بهائیت) بخش اول

۸ (تصویری)

رضانژاد

۲۷

۶۲

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (بابیت و بهائیت ) بخش دوم

۹ (تصویری)

رضانژاد

۲۸

۶۳

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (شیخیه)

۱۳

رضانژاد

۲۹

۶۴

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (شیخیه) بخش اول

۷ (تصویری)

رضانژاد

۳۰

۶۵

DVD

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر (شیخیه) بخش دوم

۶ (تصویری)

رضانژاد

۳۱

۶۶

DVD

نقد و بررسی فلسفه‌ غرب ( کانت )

۱۹

محمد‌رضایی

۳۲

۶۷

CD

نقد و بررسی فلسفه غرب ( هیوم )

۶

فتحعلی‌خانی

۳۳

۶۸

CD

نقد وبررسی فلسفه غرب ( دکارت )

۷

قمی

۳۴

۶۹

DVD

فلسفه علم

۳۷

میرسپاه

۳۵

۱۲۰

CD

نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم)

۹ جلسه

قمی

تیرماه ۹۳

۳۶

۱۲۱

DVD

معرفت ۲

۲۲ جلسه

معلمی

تیرماه ۹۳
۳۷ ۱۲۹ DVD فلسفه روان شناسی ۲۱ جلسه آذربایجانی اردیبهشت ۹۴
۳۸ ۱۳۰ CD ایده آلیسم آلمانی ۱۲ جلسه طالب زاده اردیبهشت ۹۴
۳۹ ۱۳۷ CD آشنایی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی ۶ جلسه فنائی اشکوری تیرماه۹۴
۴۰ ۱۴۱ CD فلسفه اخلاق (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) ۹ جلسه شریفی تیرماه۹۴
۴۱ ۱۴۵ CD معرفت شناسی ۱۳ جلسه حسین زاده یزدی تیرماه۹۴
۴۲ ۱۶۱ CD فلسفه اخلاق ، اخلاق کاربردی ، درآمدی بر اجتهاد اخلاقی ۷ جلسه دکتر احمد حسین شریفی فروردین ۹۵
۴۳ ۱۶۶ DVD معرفت شناسی پیشرفته؛ منابع معرفت ۲۰

حسین زاده یزدی

۴۴ ۱۸۲ DVD معرفت شناسی پیشرفته (۴) مولفه ها و تصدیقات ۲۴ جلسه حسین زاده یزدی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ
تولید

۱

۱

DVD

اسفار جلد اول

۲۵۶

مهندسی

۲

۲

DVD

اسفار جلد دوم

۱۲۶

مهندسی

۳

۳

DVD

اسفار جلد اول شماره (۱)

۱۸۰-۱

فیاضی

۴

۴

DVD

اسفار جلد اول شماره (۲)

۴۲۳-۱۸۱

فیاضی

۵

۵

DVD

اسفار جلد اول شماره (۳)

۵۳۸-۴۲۴

فیاضی

۶

۶

DVD

اسفار جلد اول شماره ( ۴)

۶۴۰-۵۳۹

فیاضی

۷

۷

DVD

اسفار جلد اول شماره (۵)

۷۳۷-۶۴۱

فیاضی

۸

۸

DVD

اسفار جلد اول شماره (۶)

۸۳۲-۷۳۸

فیاضی

۹

۹

DVD

اسفار جلد اول شماره (۷)

۹۱۶-۸۳۳

فیاضی

۱۰

۱۰

DVD

اسفار جلد ششم

۲۵۵

اسحاق نیا

۱۱

۱۱

DVD

اسفار جلد سوم

۲۵۵

ممدوحی

۱۲

۱۲

DVD

اشارات (جلد دوم) نمط ۱ و ۲ و ۳

۴۵۷

حشمت‌پور

۱۳

۱۳

DVD

اشارات (جلد سوم) نمط ۴ و۵

۱۴۰

حشمت‌پور

۱۴

۱۴

۲ DVD

اشارات (جلد سوم) نمط ۶

۱۵۶

حشمت پور

۱۳

۱۵

DVD

آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

۳۴

عبودیت

۱۴

۱۶

DVD

بدایه الحکمه

۱۰۸

سربخشی

۱۵

۱۷

DVD

بدایه الحکمه

۱۳۲

یوسفی

۱۶

۱۸

DVD

برهان شفاء

۱۲۵

پارسانیا

۱۷

۱۹

۲ DVD

تمهید القواعد

۱۸۸

رمضانی

۱۸

۲۰

DVD

تمهید القواعد

۸۸

معلمی

۱۹

۲۱

۲ DVD

حکمت متعالیه ۱

۲۳۹-۱

یزدان پناه

۲۰

۲۲

DVD

حکمت متعالیه ۲

۳۸۸-۲۴۰

یزدان پناه

۲۱

۲۳

DVD

شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) (حدیث ۱ تا ۲۰)

۸۵

تحریری

۲۳

۲۵

۲ DVD

کلام جدید (بحث عقل و دین)

۲۱۱

ربانی گلپایگانی

۲۴

۲۶

DVD

مبانی حکمت متعالیه

۹۸-۱

فیاضی

۲۵

۲۶

DVD

مبانی حکمت متعالیه (۲)

۹۹-۱۳۸

فیاضی

شهریور۹۵
۲۶

۲۷

DVD

منطق صدرایی

۳۲

سلیمانی امیری

۲۷

۲۸

CD

نسیم معرفت (مباحث معرفت شناسی)

۲۹

فیاضی

۲۸

۲۹

DVD

نهایه الحکمه

۲۲۴

شیروانی

۲۹

۳۰

DVD

اسفار جلد ۱ شماره۸

۱۰۱۷-۹۲۶

فیاضی

۳۰

۳۱

۲DVD

اسفار(جلد یک)

۲۹۲

نائیجی

۳۱

۳۳

DVD

اسفار (جلد هفتم)

۱۹۳

اسحاق‌نیا

۳۲

۳۴

DVD

شرح اشارات نمط ۳ و ۴ و ۵

۱۲۵

شیروانی

۳۳

۳۵

DVD

اسفار (جلد ششم)

۲۲۸

ممدوحی

۳۴

۱۱۶

DVD

منطق (الجوهر النضید)

۱۰۶ جلسه

سلیمانی امیری

تیرماه ۹۳
۳۵

۱۱۷

DVD

شرح تجرید الاعتقاد

۱۶۱

ضرابی

تیرماه ۹۳
۳۶

۱۱۸

DVD

آیین حکمت(مجموعه دروس شرح نهایه الحکمه)

۱۳۶ جلسه

معلمی

تیرماه ۹۳
۳۷

۱۱۹

DVD

کلام جدید( علم دین)

۱۹۵

ربانی گلپ‍ایگانی

تیرماه ۹۳
۳۸

۱۲۳

DVD

خارج نهایه الحکمه

۱۹۷

یزدان پ‍ناه

تیرماه ۹۳
۳۹ ۱۲۴

DVD

شوارق الهام جلد دوم ۲۸۷ حشمت‌پور آذر ماه ۹۳
۴۰ ۱۲۵

DVD

شوارق الهام جلد سوم ۴۶۹ حشمت‌پور آذر ماه ۹۳
۴۱ ۱۲۶

DVD

طبیعیات شفاء ( مقاله اول و دوم) ۲۹۲ حشمت‌پور آذر ماه ۹۳
۴۲ ۱۳۴ DVD شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) (حدیث ۱ الی ۲۰) ۱۰۲ جلسه ضرابی اردیبهشت ۹۴
۴۳ ۱۳۴ DVD شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) (حدیث ۲۱ تا ۴۰) (۲) ۶۰ جلسه ضرابی مرداد ۹۵
۴۴ ۱۳۵ DVD بدایه الحکمه ۱۸۴ جلسه امینی نژاد اردیبهشت ۹۴
۴۵ ۱۳۶ DVD نفس شفاء ۴۷ جلسه یزدان پناه خرداد ۹۴
۴۶ ۱۳۶ DVD نفس شفاء(۲) ۴۸-۸۷ یزدان پناه مرداد ۹۵
۴۷ ۱۴۶
۴۸ ۱۴۸ DVD خارج علم کلام ، مسائل جدید کلامی (علم دینی) ۱۰۵ ربانی گلپایگانی تیرماه ۹۴
۴۹ ۱۵۰ DVD حکمت متعالیه شماره ۳ ۴۵۴-۳۸۹ یزدان پناه تیرماه ۹۴
۵۰ ۱۵۱ DVD اسفار جلد اول (شماره ۹) ۱۰۱۸ تا ۱۱۰۶ فیاضی شهریور۹۴
۵۱ ۱۵۲ DVD الهیات شفاء ( المقاله الاولی الی الفصل الرابع من المقاله السادسه) ۲۷۷ رمضانی شهریور۹۴
۵۲ ۱۵۳ DVD نهایه الحکمه ۲۳۳ یوسفی شهریور۹۴
۵۳ ۱۵۵ DVD طبیعیات شفاء مقاله ۳ ۲۲۷ جلسه حشمت پور آبان ۹۴
۵۴ ۱۵۶ DVD شوارق الالهام جلد ۴ ۳۶۳ جلسه حشمت پور آبان ۹۴
۵۵ ۱۶۲ DVD اسفار جلد دوم ۲۱۱ جلسه دکتر محمد مهدی گرجیان فروردین ۹۵
۵۶ ۱۶۴ DVD اسفار جلد ۱ شماره ۱۰ ۸۰ فیاضی مرداد ۹۵
۵۶۵۷ ۱۶۵ DVD اسفار جلد ۹ ۲۲۰ ممدوحی مرداد ۹۵
۵۸ ۱۶۷ DVD خارج نهایه الحکمه ۸۶ یزدان پناه مرداد ۹۵
۵۹ ۱۶۸ DVD حکمت متعالیه شماره ۴ ۶۸ یزدان پناه مرداد ۹۵
۶۰ ۱۷۱ DVD رساله وجود رابطی آقاعلی مدرس زنوزی ۸۴ حشمت پور دی ۹۵
۶۱ ۱۷۵ DVD اسفار جلد ۸ ۱۴۶ ممدوحی دی ۹۵
۶۲ ۱۸۵ DVD علم الیقین فی اصول الدین ( المقصد الاول فی العلم بالله) ۸۹ ضرابی تیر ۹۶
۶۳ ۱۸۶ DVD اسفار جلد (۲) ۹۳ فیاضی تیر ۹۶
۶۴ ۱۸۷ DVD امامت ( بر اساس کتاب المراجعات) ۸۶ ربانی گلپایگانی تیر ۹۶

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

نوع دوره

۱

۱۹۰ DVD شرح اشارات نمط ۱و ۲ ۹۹ جلسه شیروانی بلند مدت

۲

۱۹۱ DVD شرح اشارات نمط ۶،۷،۸،۹و ۱۰ ۱۵۶ جلسه شیروانی بلند مدت

۳

۱۹۲

DVD

شوارق جلد ۵ ۲۶۶ جلسه شیروانی بلند مدت

۴

۱۹۷

DVD

شواهد الربوبیه ۳۴۵ جلسه حشمت پور بلند مدت
۵ ۱۹۸   DVD  رساله النصوص  ۱۵۵ جلسه رمضانی  بلند مدت 

۶

 ۱۹۹ DVD  طبیعیات شفاء ( مقاله چهارم)   ۱۹۵ جلسه حشمت پور  بلند مدت 
۷  ۲۰۰  DVD شوارق (جلد یکم )  ۴۰۷ جلسه   حشمت پور بلند مدت 

۸

 ۲۰۴  DVD کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد    ۴۰۷ جلسه  حشمت پور بلند مدت 
۹
۱۰
ردیف فروست نوع محصول موضوع تاریخ برگزاری اساتید آقایان قیمت (ریال) قیمت فایل(ریال)
١ ٧٠ DVD حرکت در مجردات ١ ١٠/١٢/٨۴ فیاضی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢ ٧ ١ DVD حرکت در مجردات ٢ ٢۴/١/٨۵ فیاضی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣ ٧٢ DVD تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ١ ٢٣/٣/٨۵ لاریجانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴ ٧٣ DVD تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ٢ ٧/١٠/ ٨۵ واعظی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵ ٧۴ DVD تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ٣ ١/١٢/٨۵ لاریجانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶ ٧۵ DVD تشکیک وجود ٢٧/٢/٨۶ فیاضی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧ ٧۶ DVD اسلامی‌سازی علوم ١٠/٣/٨۶ علامه جوادی آملی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨ ٧٧ DVD تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسم آلمان ١٧/٨/٨۶ پروفسور رولاندپیچ ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩ ٧٨ DVD ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ١ ٢٢/٩/٨۶ ربانی گلپایگانی و مؤمنی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠ ٧٩ DVD ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ٢ ١٨/١١/٨۶ ربانی گلپایگانی وطبسی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١ ٨٠ DVD نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع ٢/٣/٨٧ سبحانی، یوسفی غروی، طباطبائی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٢ ٨١ DVD نقد و بررسی عرفان های کاذب (میزگرد) ٢۵/٧/٨٧ خسروپناه، شریفی، فنائی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٣ ٨٢ DVD وحی و زبان قرآن ٢/٨/٨٧ جوادی، قائمینیا، ساجدی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١۴ ٨٣ DVD تبیین وحی از منظر عرفان ٣٠/٨/٨٧ پارسانیا، مهندسی، یزدان پناه ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١۵ ٨۴ DVD امکان فلسفه سیاسی اسلام ٢١/٩/٨٧ واعظی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١۶ ٨۵ DVD وحی و تجربه دینی ٢۶/١٠/٨٧ ساجدی، قائمی نیا، شیروانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٧ ٨۶ DVD ایمان و عقلانیت ١٧/١١/٨٧ صادقی، پارسانیا، فتحعلی خانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٨ ٨٧ DVD تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ٢٨/٢/٨٨ صفری، طباطبائی، عباسی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٩ ٨٨ DVD معرفتشناسی عرفانی یا ارزشمعرفتی مکاشفات عرفانی ١۶/٧/٨٨ مهندسی، یزدان پناه، گرجیان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢٠ ٨٩ DVD علم دینی ، چیستی و امکان ۵/٩/٨٨ آذربایجانی، بستان، سوزنچی، فتحعلی خانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢١ ٩٠ DVD نقد و بررسی معرفتشناسی کانت ١٧/١٠/٨٨ احمدی، حدّادعادل، محمّدرضایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢٢ ٩١ DVD فلسفه حقوق بشر ٢٠/١٢/٨٨ عباسی، همتی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢٣ ٩٢ DVD همایش دین و فلسفه ١۵/٧/٨٩ علامه مصباح یزدی، علامه جوادی آملی، اعوانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢۴ ٩٣ DVD ماده در فلسفه و فیزیک ٢٣/١٠/٨٩ فیاضی، گلشنی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢۵ ٩۴ DVD زمان در فلسفه و فیزیک ٣٠/١٠/٨٩ حاجی ابراهیم، عباسی، منفرد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢۶ ٩۵ DVD تاثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر ١۵/١٢/٨٩ پروفسور راجو ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢٧ ٩۶ DVD علیت در علم و فلسفه ٢۵/١/٩٠ فیاضی، دکتر گلشنی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢٨ ٩٧ DVD چیستی فلسفه تطبیقی ٨/٢/٩٠ حداد عادل، پارسانیا ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٢٩ ٩٨ DVD سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه تجلیل از علامه حسن زاده آملی ١٨/٣/٩٠ علامه جوادی آملی و رمضانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣٠ ٩٩ DVD قانون و نظریههای علوم طبیعی از نگاه فلسفه ۵/٨/٩٠ کیاشمشکی، نصیری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣١ ١٠٠ DVD رابطه نفس و بدن ١ ١/١٠/٩٠ فیاضی، عبودیت ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣٢ ١٠١ DVD بررسی مسئله استقراء ١٣/١١/٩٠ عباسی، نصیری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣٣ ١٠٢ DVD رابطه نفس و بدن ٢ ۴/١٢/٩٠ فیاضی، غروی، عبودیت ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣۴ ١٠٣ DVD هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس ٢٨/٢/٩١ غروی، معلمی، اکبری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣۵ ١٠۴ DVD مهدویت ، نگاهی به پژوهش‌های نو ١/۴/٩١ آیت الله امامی کاشانی، عباسی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣۶ ١٠۵ DVD اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی ٢٨/١٠/٩١ فیاضی، رمضانی، سلیمانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣٧ ١٠۶ DVD اراده آزاد و موجبیت ؛ آزادی یا جبر اجتماعی ١٢/١١/٩١ رجبی، آذربایجانی، میرسپاه ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣٨ ١٠٧ DVD هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه ٢۴/١٢/٩١ غروی، شهریاری، عباسزاده ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٣٩ ١٠٨ DVD ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی ١٧/١٢/٩١ فیاضی، رشاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴٠ ١٠٩ DVD پنجمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله حضرت آیت الله سیدحسن مصطفوی ٨/٣/٩٢ مصطفوی، فیاضی، غروی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴١ ١١٠ DVD اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی ٩/٣/٩٢ فیاضی، رمضانی، سلیمانی امیری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴٢ ١١١ DVD٢ نرم افزار حکمت ١ نشست های نمایشگاه قرآن کریم ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴٣ ١١٢ DVD چهارمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله شیخ محمد محمدی گیلانی ٣١/٣/٩١ آیت ا.. مقتدایی، فیاضی، معلمی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴۴ ١١٣ DVD کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار ٩/٨/٩٢ رمضانی، یزدان پناه ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴۵ ١١۴ DVD دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی ٣٠/٨/٩٢ اعرافی، رشاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴۶ ١١۵ DVD برهان وجودی در اندیشه اسلامی ٢١/٩/٩٢ فیاضی، شیروانی، افضلی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴٧ ١٢٢ DVD ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و اجلال از مقام علمی آیت الله دکتر بهشتی ٣١/٢/٩٣ دکتر احمدی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴٨ ١٢٧ DVD برهان وجودی در اندیشه اسلامی جلسه دوم افضلی، سلیمانی، جعفری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۴٩ ١٢٨ DVD نرم افزار حکمت ٢ رمضان ٩٢ نشستهای علمی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵٠ ١٣١ DVD ١- بررسی شخصیت دجال بصره

٢- همگرایی مذاهب اسلامی در نقد و نفی تکفیریها

٩/۴/٩٣

١٢/۴/٩٣

رضانژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵١ ١٣٢ DVD فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا ١١/١٠/٩٣ آذربایجانی، برنجکار، گرجیان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵٢ ١٣٣ DVD فطرت؛ بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا – شیوهای شکوفایی فطرت ٧/١٢/٩٣ برنجکار و گرجیان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵٣ ١٣٨ DVD حکمت ٣ (اولین دوره کارگاه های آموزشی علم دینی) ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵۴ ١٣٩ DVD جایگاه اعیان ثابته در علم خدا ١۴/١٢/٩٣ رمضانی، معلمی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵۵ ١۴٠ DVD هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٣١/٠٢/٩۴ فیاضی، حداد عادل ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵۶ ١۴٢ DVD نقش صدرالمتألهین در علوم اسلامی (ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام) ٠١/٠٣/٩٣ رمضانی، امینینژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵٧ ١۴٣ DVD مناسبات‌دولت‌وملت درفلسفه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) ١٨/٠٢/٩۴ صدرا، نجف لکزایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵٨ ١۴۴ DVD ضرورت فلسفه در جهان معاصر ١۶/١٢/٩٣ فیاضی،غروی، رمضانی، رضائی تهرانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۵٩ ١۴۶ DVD انرژی در فیزیک و فلسفه ١۵/١١/٩۴ گلشنی، عباسی، ابطحی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶٠ ١۴٧ DVD بازخوانی و بازتعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی ٣١/٠٢/٩۴ پارسانیا، خسروپناه، امینینژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶١ ١۴٩ DVD عرفان اسلامی از نگاه امام خمینی (ره) – بنیاد ها و دستاوردها ٠٧/٠٣/٩۴ یزدان پناه، رضایی تهرانی، فنائی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶٢ ١۵۴ DVD دومین گردهمایی اساتید علوم عقلی ١٩/٠٣/٨٩ ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶٣ ١۵٧ DVD علم تفصیلی خدا به ما سوی ا… قبل از خلق ١۴/٠٨/٩۴ فیاضی، رمضانی، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶۴ ١۵٨ DVD نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی ٢٨/٠٨/٩۴ بهشتی، احمدی، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶۵ ١۵٩ DVD نقد و بررسی نظریه این همانی ذهن و مغز ٠۵/٠٩/٩۴ همتی مقدم، صائمی، یوسفی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶۶ ١۶٠ DVD عدم تناهی واجب تعالی (مفهوم ، مبانی و نتایج) ٣/١٠/٩۴ فیاضی، رمضانی، گرجیان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶٧ ١۶٩ DVD هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ۵/٠٣/٩۵ آیت ا… العظمی سبحانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶٨ ١٧٢ DVD چیستی ، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف ٢٩/٧/٩۵ رشاد، پارسانیا خسروپناه، مجتبی مصباح ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۶٩ ١٧٣ DVD فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ٠۶/٠٨/٩۵ آذربایجانی، تقویان، علم الهدی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧٠ ١٧۴ DVD نقش علامه طباطبایی در امتداد بخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی ٢٠/٠٨/٩۵ پارسانیا، یزدان پناه ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧١ ١٧۶ DVD ما چرا اینجاییم !؟ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات و جنبههای فلسفی آن) ١٨/٠٩/٩۵ صفایی پور، آزادگان، موحد ابطحی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧٢ ١٧٧ DVD تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس ٣٠/١٠/٩۵ عبداللهی، قائمی نیا، رضایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧٣ ١٧٨ DVD زمان در ماوراء طبیعت ٠٧/١١/٩۵ فیاضی، رمضانی، یوسفی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧۴ ١٧٩ DVD حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ٢١/١١/٩۵ پارسانیا، نجف لک زایی، صدرا، شریف لک زایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧۵ ١٨٠ DVD حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ ١٩/١٢/٩۵ عباسی، توکلی بینا، جلالی فر، موحد ابطحی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧۶ ١٨١ DVD نوآوری های فلسفی ، کلامی ، مرحوم علامه طباطبایی ٢٨/٨/٩۵ رضایی تهرانی، سعیدی مهر، کهنسال ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧٧ ١٨٣ DVD تداخل موجودات یا معیت قیومیه ٣١/١/٩۶ فیاضی، رمضانی، گرجیان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧٨ ١٨۴ DVD نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین ١۴/٢/٩۶ سادات منصوری، پوراسماعیل، رضاپور ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٧٩ ١٨٨ DVD فلسفه سیاسی صدرامتألهین ٢/٣/٩۶ جوادی آملی، لک زایی، دلیر، امیدی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨٠ ١٨٩ DVD بازخوانی رویکرد پارادایمی در تولید علم ٢١/٢/٩۶ ایمان، باقری، مسعودی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨١ ١٩٣ DVD نوآوری های کلامی علامه خفری ٢٧/٧/٩۶ سبحانی، جبرئیلی، کریمی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨٢ ١٩۴ DVD امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی ٢۴/٨/٩۶ کیاشمشکی، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨٣ ١٩۵ DVD نقد و بررسی معنویت مدرن ٩/٩/٩۶ غفاری، قره باغ، جعفری، جوادگلی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨۴ ١٩۶ DVD رابطه فقه و اخلاق ٢٣/٩/٩۶ اعرافی، اراکی، هدایتی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨۵ ٢٠١ DVD نقش عقل عملی در علوم انسانی ٧/١٠/٩۶ یزدان پناه، مصباح، فتحعلی خانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨۶ ٢٠٢ DVD نقد قرائت انسانی از دین ٢١/١٠/٩۶ ساجدی، شریفی، جعفری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨٧ ٢٠٣ DVD ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی ١٩/١١/٩۶ واعظی، حکمت نیا، حسینی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨٨ ٢٠٧ DVD زمان در ماوراء طبیعت (جلسه دوم) ١٧/١٢/٩۶ فیاضی، رمضانی، یوسفی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٨٩ ٢٠٨ DVD فلسفه علم کلام ٢۴/١٢/٩۶ رضانژاد، خسروپناه، ایزدهی،جبرئیلی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩٠ ٢٠٩ DVD مفهوم شناسی وشاخصههایعقلانیت وحیانی دینی ٣٠/١/٩٧ پارسانیا،یزدان پناه و ابراهیمی پور ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩١ ٢١١ DVD بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری ١٩/٧/٩٧ رمضانی، پارسانیا، عبودیت، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩٢ ٢١٢ DVD حکمت و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی ٢۴/٨/٩٧ واعظی، لک زایی، صدرا، یوسفی راد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩٣ ٢١٣ DVD نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٣٠/٨/٩٧ اعرافی، فیاضی، معلمی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩۴ ٢١۴ DVD نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ١۵/٩/٩٧ ساجدی، آیتاللهی، جعفری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩۵ ٢١۵ DVD هم اندیشی در باب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمان ٢٢/٩/٩٧ یزدان‌پناه، سلیمانی امیری، پارسانیا، بهشتی، احسن، طالب زاده، مصطفوی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩۶ ٢١٨ DVD دلالتهای تربیتی فلسفه زیباییشناسی ١١/۶/٩٧ همازاده، سفیدخوش، علم الهدی، نهاوندی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩٧ ٢١٩ DVD نقش اخلاق اسلامی در سبک زندگی ٢/١٢/٩٧ مهدوی کنی، شریفی، فصیحی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩٨ ٢٢٠ DVD چیستی حکمت عملی ٢٩/١/٩٨ یزدان پناه، جوادی و انصاریان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
٩٩ ٢٢١ DVD همایش شهید مطهری و تمدن نوین اسلامی ١۴/٢/٩٨ سبحانی، فیاضی، اعرافی و پارسانیا ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠٠ ٢٣٠ DVD جایگاه علوم عقلی در گام دوم انقلاب اسلامی ٠۴/٠٧/٩٨ پارسانیا، خسروپناه، غفاری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠١ ٢٣١ DVD دهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٢٢/٠٨/٩٨ جوادی آملی، فیاضی، غروی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠٢ ٢٣٢ DVD بررسی دیدگاه علامه در خصوص فلسفه های مضاف ٢٣/٠٨/٩٨ پارسانیا، کیاشمشکی، ابراهیمی پور ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠٣ ٢٣٣ DVD بررسی و نقد ادله جدید الحاد ١۴/٠٩/٩٨ اکبری، سروری، طباطبایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠۴ ٢٣۴ DVD اخلاق و معنویت در گام دوم انقلاب ٠۵/١٠/٩٨ ساجدی، شریفی، محیطی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠۵ ٢٣٨ DVD اخلاق سیاسی ١٧/١١/٩٨ لک زایی، نوروزی، صدرا، یوسفی راد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠۶ ٢٣٩ DVD بررسی آثار و نوآوری های منطقی ابن سینا ٠١/٠۶/٩٩ سلیمانی امیری، خراسانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠٧ ٢۴۶ DVD علم النفس اشراقی ٠٨/٠۵/٩٩ یزدان پناه، واحد جوان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠٨ ٢۴٧ DVD نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسلامی ٠٨/٠٨/٩٩ الویری، بابایی، آذربایجانی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١٠٩ ٢۴٨ DVD تأملی پیرامون نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و روش تفسیری علامه طباطبایی ٢١/٠٨/٩٩ آل هاشم، فیاضی، نیازی، جمال پور، جوان پور ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١٠ ٢۴٩ DVD دولت اسلامی از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی ٢٢/٠٨/٩٩ نجف لک زایی، یزدانی مقدم، جبار نژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١١ ٢۵٠ DVD تبیین روش حضرت علامه در تفسیر قرآن کریم و مقایسه آن با سایر مکاتب تفسیری ٢۴-٢۶/٨/٩٩ تحریری، افضلی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١٢ ٢۵١ DVD دوازدهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٢٩/٠٨/٩٩ آیت الله العظمی جوادی آملی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١٣ ٢۵٢ DVD گفتگوی فلسفه اسلامی و فیزیک ٢٧/٠٩/٩٩ خسروپناه، اصولی، عاشوری ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١۴ ٢۵٣ DVD بررسی دیدگاه حضرت آیت الله علامه مصباح در باب تحوّل علوم انسانی ١۶/١١/٩٩ غروی، پارسانیا، مصباح، محیطی اردکان ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١۵ ٢۵۴ DVD تجربه دولت سازی در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی ٣٠/١١/٩٩ نجف لک زایی، شریف لک زایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
١١۶ ٢۵۵ DVD فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ١۴/١٢/٩٩ آذربایجانی، لطیفی، موسوی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۱۱۷ ۲۵۹ DVD ویژگی های مکتب صدرایی ۱/۳/۱۴۰۰ عبودیت و رضاپور ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۱۱۸ ۲۶۰ DVD بررسی جریان نو صدرایی ۱/۳/۱۴۰۰ یزدان پنا و رضاپور ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۱۱۹ ۲۶۱ DVD دوادهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ۲۶/۸/۱۴۰۰ آیت الله جوادی آملی و فیاضی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۱۲۰ ۲۶۲ DVD معناشناسی موضوع‌های اخلاقی نزد علامه طباطبایی ۲۰/۸/۱۴۰۰ احمدی ، فتحعلی خانی و سروش ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۱۲۱ ۲۶۳ DVD مستندات قرانی فلسفه ساسی علامه طباطبایی ۲۷/۸/۱۴۰۰ نوروزی، یزدانی‌مقدم جبارنژاد ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰
۱۲۲ ۲۶۴ DVD نقد و بررسی کتاب سیاست الهیه در حکمت متعالیه ۹/۱۰/۱۴۰۰ جوادی آملی، خسروپناه، رضاییان و لک زایی ١٠٠٠٠٠ ۷۰۰۰۰