دویستمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

دویستمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع بررسی و نقد الحاد انسان شناختی فوئر باخ“ با ارائه “آقای دکتر عبدالرئوف افضلی” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.