دویست و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

دویست و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع بررسی انتقادات کیث لرر در مبناگروی“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۱ تیر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.