یکصد و چهل و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود.

یکصد و چهل و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “ماهیت شناسی لذت وجایگاه آن در اخلاق اسلامی از منظر استاد مصباح یزدی” با ارائه حجت الاسلام  دکتر روح الله شهریاری چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.