نشست علمی: نقد کتاب “سیاست الهیه در حکمت متعالیه” برگزار می شود.

مجمع عالی حکمت اسلامی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی: نقد کتاب سیاست الهیه در حکمت متعالیه (شرح مشهد پنجم از شواهد الربوبیّه) تالیف حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی پنج شنبه 9 دی 1400 از ساعت 10 الی 12 به صورت مجازی و حضوری (محدود، با رعایت پروتکل های بهداشتی) با حضور کارشناسان محترم حجج اسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر علی رضائیان و دبیر علمی دکتر شریف لک زایی را برگزار می کنند.