سومین جلسه کمیته علمی برگزار شد.

سومین جلسه کمیته علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی دوشنبه 6 دی برگزار شد. در این جلسه که اکثر اعضای کمیته علمی به‌صورت حضوری و مجازی حضور داشتند، ابتدا آقای خراسانی دبیر اجرایی کنگره از اقدامات صورت‌گرفته در خصوص مراسم آغاز فعالیت برنامه‌های علمی کنگره از 24 آبان 1400، انتشار فراخوان مقالات توزیع پوستر فراخوان به بیش از 850 مرکز فرهنگی و علمی کشور، تهیه و پخش تیزر صوتی از رادیو معارف و چند شبکه رادیویی، آماده‌سازی پوستر عربی و انگلیسی، پیگیری فعال‌شدن شعب دبیرخانه در تبریز و یکی از دانشگا‌ه‌های کشور و… گزارشی ارائه کرد. در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین استاد حمید پارسانیا دبیر علمی کنگره در خصوص محورهای فراخوان توضیحاتی ارائه کردند و خواستار تعیین مسئولین کمیته‌های تخصصی شدند.

مصوبات:

  1. با تصویب اعضای کمیته هر کدام از محورهای اصلی شش‌گانه فراخوان به‌عنوان یک کمیته تخصصی مشخص و برای هر کمیته تخصصی تعیین گردید.
  2. به‌منظور فراگیر شدن مشارکت عمومی علاقه‌مندان به‌ویژه مشارکت طلاب و دانشجویان مصوب گردید مقالات در دو سطح علمی ترویجی و علمی پژوهشی دسته‌بندی شود. بر این اساس نحوه ارزیابی مقالات در هر سطح متفاوت خواهد بود.
  3. نسبت به چاپ کتاب‌های مرتبط با محورهای فراخوان و اهداف و برنامه‌های کنگره که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی آماده و یا در دست تدوین و تألیف می‌باشد، آیین‌نامه ملاحظه بیشتری صورت گیرد و در صورت لزوم آئین‌نامه مشخص آماده شود.