پنجاه و هفتمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

پنجاه و هفتمین پیش‌نشست علمی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی رحمة‌الله‌علیه با موضوع ” تربیت عقلانی از دیدگاه علامه طباطبایی” ‌دوشنبه 30 آبان برگزار می‌شود.

این پیش‌نشست علمی ساعت 12:30 روز ‌دوشنبه 30 آبان 1401 از سوی مدرسه علمیه فاطمیه چیذر تهران و با همکاری دبیرخانه کنگره به صورت حضوری برگزار و سرکار خانم نرجس بابا مرادی به عنوان ارائه‌دهنده و سرکار خانم زینب حجتی به عنوان دبیر علمی به ارائه بحث خواهند پرداخت.