نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “مبانی زیبایی شناختی در هنرها دراماتیکی اسلامی”(جلسه دوم) با ارائه آقای دکتر نصرالله تابش دوشنبه 5 تیر 1402 ساعت 18 به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.