خانه گروه های علمی گروه کلام جلسات گروه کلام

جلسات گروه کلام

جلسات گروه کلام سال ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۲۱۵ بیان ادله اثبات وصایت وامامت در کتاب الصراط المستقیم حجت الاسلام حسین شهسواری
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲۱۶ مبانی دینی(قرآنی و روایی) مشارکت سیاسی و انتخابات حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر فیضی پور
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲۱۷ کیفیت نزول وحی از نگاه امام خمینی (ره) دکتر ابوالفضل روحی

 

جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۹۹ چالش فکری شهید مطهری با دو جریان تجدّد وتحجّر آقای دکتر علیرضا میرزایی نمایش
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۰۰ بررسی و نقد الحاد انسان شناختی فوئر باخ آقای دکتر عبدالرئوف افضلی نمایش
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۲۰۱ نیایش انسان وچالش تاثیر پذیری خدا ؛ تحلیل دیدگاه ها از نظرگاه اخلاق فلسفی دکتر رحیم دهقان
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۰۲ نقد سخنان گستاخانه مولوی اشرف جلالی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها حجت الاسلام والمسلین عزالدین رضا نژاد نمایش
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲۰۳ بررسی تطبیقی ما تردیه ودیو بندیه در روش اثبات توحید آقای دکترمحمد الله نیا
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۰۴ چالش جمع امامت ونبوت تبلیغی(۱) حجت الاسلام دکتر محمد باقر قیومی نمایش
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۲۰۵ چالش جمع امامت ونبوت تبلیغی(۲) حجت الاسلام دکتر محمد باقر قیومی
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲۰۶ چالش های اخلاقی فروش کلیه بر مبنای آراء علامه طباطبایی دکتر رحیم دهقان نمایش
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۲۰۷ مبانی کلامی انصارالله یمن حجت الاسلام علی کارشناس
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۲۰۸ (نگاهی به آثار کلامی خواجه نصیرالدین طوسی ) مقایسه فصول وتجرید العقائد حجت الاسلام حسین شهسواری
۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۲۰۹ نقش آیت الله مصباح (ره) در دانش کلام حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۲۱۰ تحلیل دیدگاه ها در باب اراده تشریعی خداوند حجت الاسلام روح الله فروغی
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۲۱۱ مهدویت در نگاه علامه مصباح حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۲۱۲ رابطه دنیا و آخرت از منظر علامه مصباح یزدی، با تأکید بر ساحت های بینشی و گرایشی، (جهان بینی توحیدی) و رفتاری، (ایدئولوژی اسلامی) حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۲۱۳ مقایسه تطبیقی بین نظرات علامه طباطبائی و حضرت امام در باب حکومت دکتر علیرضا میرزایی
۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲۱۴ علامه بیاضی،آثار وآراء کلامی ایشان حجت الاسلام حسین شهسواری

 

جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۸۵ قضا و قدر از دیدگاه شهید مطهری حجت الاسلام حسین شهسواری
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۸۶ کثرت گرایی دینی ازدیدگاه شهید مطهری حجت الاسلام رضانژاد
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸۷ شفاعت از دیدگاه ابن تیمیه و صدرای شیرازی حجت الاسلام سید محمد طباطبائی نمایش
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۸۸ مدل علم دینی با تاکید بر اتحاد علم ، عالم و معلوم دکتر محمد الله نیا نمایش
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۸۹ تحلیل رابطه دین واخلاق از دیدگاه شهید ثالث قاضی نورالله شوشتری آقای دکتر رحیم دهقان نمایش
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۹۰ جلسه درون گروهی اعضاء محترم گروه
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۹۱ رابطه ایمان وتجربه دینی از دیدگاه علامه طباطبائی دکتر ابوالفضل روحی نمایش
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۹۲ حسن وقبح عقلی (تحلیل دیدگاه ها ونظریه برگزیده) حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۹۳ نقد وبررسی شبهه خدا به مثابه  موجود رخنه پوش

(شبهه استفان هاوکینگ)

دکتر عبدالرئوف افضلی نمایش
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۹۴ حسن و قبح عقلی (تحلیل دیدگاه ها و نظریه برگزیده)”(جلسه دوم ) حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار نمایش
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۹۵ احکام عقل عملی از یقینیات است یا مشهورات؟بررسی نظریه بوعلی سینا وآیت الله سبحانی حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۹۶ واقع گرایی اخلاقی در آراء ابن سینا وملاحظاتی در باب دیدگاه آیت الله سبحانی دکتر رحیم دهقان
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۹۷ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر رویکرد کلامی تدوین رساله های علمی دانشگاه های ترکیه حجت الاسلام والمسلمین عزالدین رضا نژاد نمایش
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۹۸ بازشنا سی فضائل حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)از منظر قرآن وحدیث حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش

 

جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۶۵ ملاک ضروری دین و مواردی از آن حجت الاسلام حسین شهسواری
۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۶۶ رابطه توحید ذاتی و ممکنات حجت الاسلام قدردان
۳  ۱۳۹۷/۰۲/۱۷  ۱۶۷ نقش صفات ذاتی خدا در فاعلیت حجت الاسلام قدردان
۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۶۸ بازخوانی معنا و مفهوم تقیّه از منظر ایت ا…خامنه ای حجت الاسلام جبرئیلی
۵  ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۶۹ واکاوی برهان خفای الهی از چشم انداز فلسفه اسلامی دکتر عبدالرئوف افضلی نمایش
۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۷۰ بررسی شبهات رجعت در جریان های انحرافی معا صر حجت الاسلام شهبازیان
۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۷۱ “سیر تطور اندیشه “بداء”از مدرسه اهل بیت تا مدرسه اصفهان” آقای دکتر محمد الله نیا نمایش
۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷۲ بررسی تطبیقی نسخ صحیحین وتفسیر جلالین با ترجمه های این کتب در موضوع اهل بیت علیهم السلام حجت الاسلام علی اعلائی بنابی نمایش
۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۷۳ بررسی تلازم میان هدایت وعصمت پیامبران از منظرعلامه طباطبائی حجت الاسلام محمدحسین فاریاب
۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۷۴ بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی دکتر رحیم دهقان نمایش
۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷۵ سیر مطالعات تفسیری با رویکرد کلامی حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۷۶ رابطه کلام و عقائد  با نظام اسلامی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی نمایش
۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۷۷ نقش علم کلام در تمدن سازی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش
۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷۸ مبانی کلامی ولایت فقیه در اندیشه علماء شیعه با تاکید بر نظریه آیت العظمی بروجردی دکتر علیرضا میرزایی نمایش
۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۷۹ بررسی برخی از جریان های معاند یا مخالف مبانی کلامی انقلاب و  نظام اسلامی( با محوریت ولایت فقیه) حجت الاسلام اسحاقیان نمایش
۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸۰ بررسی تطبیقی توحید وشرک در کلام ماتریدیه و دیوبندیه دکتر الله نیا نمایش
۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۸۱ آسیب شناسی تطبیق نشانه های ظهور حجت الاسلام مرتضی داوود پور

 

جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۴۹ ” قلمرودین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش 
۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۵۰ تبیین مبانی عنایت و هدایت الهی ازدیدگاه صدرالمتألهین و امام خمینی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد طباطبائی
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۵۱ نقد و ارزیابی روش های کشف قلمرودین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش 
۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۵۲ بازخوانی برخی از اعتقادات هندوئیزم حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۵۳ تناسخ و مراسم مرده سوزی در میان هندوها حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد نمایش 
۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۵۴ حکم لعن متصف شدگان به فسق و کفر در پرتو حفظ نظام اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مهدی درگاهی
۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۵۵ نقد و بررسی مبانی ظاهر گرایان در فهم قرآن کریم حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر فرضی
۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۵۶ بررسی شبهات فاضل قوشجی پیرامون حدیث التهنیه(مراسم غدیرخم) حجت الاسلام والمسلمین زهادت  نمایش
۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۵۷ ظاهرگرایی در فهم قرآن؛ علل شکل گیری و پیامدها حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرضی نمایش 
۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۵۸ ” تبادل نظر اعضاء محترم گروه در باب”

( شیوه نامه پیشنهادی فعالیت‌های بین المللی مجمع عالی حمکت اسلامی)”

اعضاء محترم گروه
۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹  ۱۵۹  تحلیل تطور سلفی گری(چگونگی وچرایی)  دکترعلیرضا میرزایی
۱۲  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳  ۱۶۰  شمول گرایی در تجربه اسلامی و مسیحی دکتر رحیم دهقان
۱۳  ۱۳۹۶/۰۹/۰۸  ۱۶۱  علّامه طباطبائی و تاویل با نقد دیدگاه ابن تیمیه  حجت الاسلام والمسلمین عزالدین رضانژاد
۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲  ۱۶۲  انسان شناسی از منظر علامه طباطبائی(۱) حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور
۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۶۳  انسان شناسی از منظر علامه طباطبائی(۲)  حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور
۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۶۴  مبانی هستی شناسی سلفیان حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۶۵ استدلال قرآنی؛عرفانی بر ضرورت پیوسته انسان کامل در هستی حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۶۶  بررسی نفس از دیدگاه ابن تیمیه و سلفی گرایان حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵  ۱۶۷ چگونگی وقوع معراج در نگاه اندیشمندان اسلامی  دکتر علیرضا میرزایی

 

جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۱۳۰ نقد خداشناسی صحیح بخاری دکتر عبدالرئوف افضلی نمایش
۲ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۱ غرض خلقت از دیدگاه کلام (ابعاد و مسائل) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۲ حجت الاسلام والمسلمین کلانتری حجت الاسلام والمسلمین کلانتری نمایش
۴ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۳۳ منزلت اهل بیت در نگاه احمدبن حنبل دکترعلیرضا میرزایی
۵ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۱۳۴ بازخوانی نگاه ابن تیمیه به منزلت اهل بیت دکترعلیرضا میرزایی
۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۵ نگاهی به مکتب نورسیزم با تاکید بر مباحث مهدویت دکتر افضل الدین رحیم اف
۷ ۱۳۹۵/۰۶۲۳ ۱۳۶ تحلیل و گزارشی از اصول عقاید علویان ترکیه حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عباسی
۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۳۷ آداب ورسوم وجریان غلّو در علویان ترکیه حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عباسی
۹ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۱۳۸ تحلیل وبررسی روایات افک در صحیحین حجت الاسلام والمسلمین یزدانی
۱۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۱۳۹ همانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت وخلافت حجت الاسلام والمسلمین هادی قشقاوی نمایش
۱۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ ۱۴۰ گوهر صدف دین ازدیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۴۱ همانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت وخلافت(پاسخ به پرسشهای مطرح شده در جلسه قبل) حجت الاسلام والمسلمین هادی قشقاوی نمایش
۱۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۴۲ زمینه ها وبایسته های جهانی سازی گفتمان مهدویت حجت الاسلام والمسلمین قنبرعلی صمدی نمایش
۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۴۳ نقد وارزیابی دیدگاه ویلفرمادلونگ درباره ولایت امیرالمومنین(ع)درکتاب جانشین حضرت محمد(ص) حجت الاسلام والمسلمین حسین عبدالمحمدی نمایش
۱۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴۴ اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن وحدیث(بررسی دیگاه هاپیرامون فلسفه حیات) حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور
۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۴۵ قرائت پذیری متن دینی در دیدگاه نصر حامد ابوزید وآیت ا…جوادی دکتر محمد حسین صادقی
۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۴۶ اهداف ابتدایی،متوسط ونهایی آفرینش انسان در قرآن حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور
۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۴۷ نقد دیدگاه متکلمان در حدوث عالم(۱) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۴۸ نقد دیدگاه متکلمان در حدوث عالم(۲) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۱۳ -رصد شبهات ونقد موضوعات اعتقادی در مطبوعات ورسانه ها حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۱۱۴ بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال ۹۴ وجلسات آینده گروه اعضاء محترم گروه
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۱۵ بررسی اندیشه امامت در رجال کشی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۱۶ بررسی اندیشه امامت در رجال کشی حجت الاسلام والمسلمین زهادت نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۱۱۷ عصمت در قرن اول ودوم با نقد وبررسی بعضی از آراء مطرح شده آقای دکتر روحی
۶ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ ۱۱۸ اسلام رحمانی(۱) حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۱۹ تحلیل کلامی عرفان حلقه (کیهانی) حجت الاسلام والمسلمین محمود رضا قاسمی نمایش
۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۲۰ اعتبار سنجی استناد به ابن ابی الحدید حجت الاسلام والمسلمین زهادت نمایش
۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ ۱۲۱ اسلام رحمانی (۲) حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان نمایش
۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۱۲۲ ایمان از منظر علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
۱۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۱۲۳ نقد قرائت فراموش شده از عصمت دکتر روحی
۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ ۱۲۴ نقد قرائت فراموش شده از شیعه ” (نظریه دکترمحسن کدیور)(۲) دکتر روحی
۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۱۲۵ ضرورت وجود انسان کامل مبتنی برآیات قرآن حجت الاسلام والمسلمین الهی منش نمایش
۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۱۲۶ جستاری پیرامون رجعت از دیگاه علمای شیعه دکتر میرزایی نمایش
۱۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۱۲۷ رجعت از نگاه اهل سنت حجت الاسلام والمسلمین سلیمیان
۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۱۲۸ ۱-نیازهای پژوهشی کلامی در حوزه مهدویت
۲- فلسفه مهدویت
حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
و
حجت الاسلام والمسلمین کلباسی
نمایش
۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۱۲۹ توحید محوری در اندیشه های کلامی حضرت آیت ا…خامنه ای (ادام ظله) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۹۶ بررسی موضوعات کلامی گروه؛ تألیف و پژوهش، نشست های علمی، ارائه موضوعات علمی (۱) اعضاء گروه
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۹۷ بررسی موضوعات کلامی گروه؛ تألیف و پژوهش، نشست های علمی، ارائه موضوعات علمی (۲) اعضاء گروه
۳ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ ۹۸ گزارش رصد فعالیت های ضد دینی در فضای مجازی و شیوه های مقابله با آنها حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ۹۹ بررسی نشانه های ظهور از منظر جریانهای انحرافی سده اخیر با تأکید بر جریان احمدالحسن حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان
۵ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۱۰۱ بررسی نشانه های ظهور از منظر جریانهای انحرافی سده اخیر با تأکید بر جریان احمدالحسن(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان نمایش
۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ ۱۰۲ وضعیت فعلی اهل حق در ایران و راهکار برخود با شیوه های تبلیغی آنان حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۱۰۳ تحلیلی از عقاید و افکار اهل حق حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ ۱۰۴ بررسی نقد برقعی بر مفاتیح الجنان آقای دکتر روحی
۹ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۰۵ بررسی نقد برعی بر مفاتیح الجنان(جلسه دوم) آقای دکتر روحی نمایش
۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ ۱۰۶ تحلیلی از رجعت وپاسخ به شبهات حجج اسلام والمسلمین رضانژاد و زهادت
۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۱۰۷ نقد و بررسی آراء و اندیشه های سید ابوالفضل برقعی حجت الاسلام و المسلمین اسدی نمایش
۱۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۰۸ تحلیلی از تطوّر ساختاری علم کلام حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی نمایش
۱۳ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۱۰۹ تتمه مباحث تطوّر ساختاری در علم کلام (مبانی نظری) آقای شمسعلی پور نمایش
۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۱۰ حقیقت امامت درآیه (یهدون بامرنا) از دیدگاه علامه طباطبائی (ره)وآیت ا…سید عبد الاعلی سبزواری حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۱۱ بازخوانی« عقل و وحی » در مکتب تفکیک حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش
۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۱۲ بازخوانی« عقل و وحی » در مکتب تفکیک (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور
جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۷۹ بررسی برهان معجزه در کلام اسلامی و مسیحی حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ایراندوست نمایش
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۸۰ بررسی برهان معجزه در کلام اسلامی و مسیحی حجت الاسلام والمسلمین ایراندوست نمایش
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۸۱ پاسخ به سوالات بحث نجوم در کلام (۳) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۴ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۸۲ پاسخ به سوالات بحث نجوم در کلام (۴) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۸۳ گزارش علمی از کنگره بین المللی امام مهدی (عج) و آینده جهان حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۸۴ پاسخ به سوالات بحث نجوم در کلام (۴) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ ۸۵ تحلیل دیدگاه متکلمان درباره خلقت از عدم حجت الاسلام والمسلمین قدردان نمایش
۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ۸۶ تحلیل و بررسی دیدگاه های فلسفی در موضوع خلق از عدم حضرت آیت ا… فیاضی
۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ ۸۷ تحلیل و بررسی دیدگاههای عرفا در موضوع خلق از عدم حجت الاسلام والمسلمین آقای رمضانی نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ ۸۸ حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی (۱) حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی نمایش
۱۱ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۸۹ حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی (۲) حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۹۰ حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی (۳) حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۹۱ کلام اسلامی؛ آسیب ها و بایستگی ها (۱) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۹۲ کلام اسلامی؛ آسیب ها و بایستگی ها (۲) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۱۵ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۹۳ نقد و بررسی مدعیان دروغین معاصر در موضوع مهدویت (تحلیل و بررسی ادعای احمدالحسن، سیدیمانی وصیّ و فرستاده حضرت مهدی (عج)) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۹۴ استناد مدعیان ظهور سیدیمانی به احادیث و نقد آن حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد نمایش
۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۹۵ گزارش پژوهش های میدانی از فعالیت طرفداران یمانی حجت الاسلام والمسلمین صالحی
جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۶۱ گزارش علمی مسائل مطرح شده درجلسات گروه کلام سال۸۹ اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ ۶۲ ۱۳بررسی متون علمی گروه در سال ۸۹ اعضاءگروه
۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۶۳ حدیث اثنا عشر در اندیشه کلامی ابن شهر آشوب در(المناقب ) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ ۶۴ تقریر محل نزاع درموضوع توسل وشفاعت و…ازدیدگاه وهابیت ودیگر مسلمانان حجت الاسلام والمسلمین فرمانیان نمایش
۵ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ ۶۵ گزارش و بررسی افکار شاذ در میان شیعیان حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۶ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ ۶۶ گزارشی از فعالیتهای فرقه ها و جریانهای انحرافی معاصر در ایران دکتر شکوهی نمایش
۷ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ ۶۷ بررسی جریانهای فکری سلفیه در جنبش های معاصر حجت الاسلام والمسلمین فرمانیان نمایش
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۶۸ طرح هایی در نقد فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر (ص) از قبیل نشست های علمی و تدوین مقالات اعضاء گروه نمایش
۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۶۹ بررسی وآراء واندیشه شیعیان التقاطی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ۷۰ ولایت تکوینی ائمه اطهار (ع)در عصر حاضر(۱) حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
۱۱ ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ ۷۱ ولایت تکوینی ائمه اطهار(ع)در عصر حاضر(۲) حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
۱۲ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۷۲ جمع بندی موضوعات مطرح شده گروه کلام وتبین طرح های آینده حجج اسلام والمسلمین رضانژاد و اسحاقیان نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۷۳ تبیین و تحلیل تشکیلات تبلیغی در فرقه ضالّه بهائیت حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ۷۴ تبیین و تحلیل تناسخ در هندوئیزم حجت الاسلام والمسلمین شایان نمایش
۱۵ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ۷۵ جایگاه شیطان در برخی از عرفان های نو ظهور حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان نمایش
۱۶ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۷۶ گزارش پژوهش های انجام گرفته در موضوع شیطان و پاسخ به سوالات جلسه گذشته حجج اسلام والمسلمین رضانژاد و اسحاقیان نمایش
۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ۷۷ کاربرد نجوم در علم کلام حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۱۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ۷۸ کاربرد علم نجوم در کلام اسلامی و پاسخ به سوالات حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
جلسات گروه کلام سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ۴۴ مدارس کلامی شیعه امامی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۲ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ ۴۵ تاثیر گذاری وتاثیر پذیری مدارس کلامی شیعه از یک دیگر حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ ۴۶ تاثیر گذاری و تاثیر پذیری مدارس کلامی شیعه بریکدیگر براساس تطبیق مباحث امامت حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۴ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۴۷ جامعه شناسی دین مواجهه دین وجامعه(۱) حجت الاسلام والمسلمین صادق نیا
۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۴۸ جامعه شناسی دین مواجهه دین و جامعه(۲) حجت الاسلام والمسلمین صادق نیا
۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۴۹ بررسی ویژگیهای امام ازنگاه متکلمان قرن هفتم به بعد حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۷ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ ۵۰ علم امام حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ۵۱ ادله علم امام از دیدگاه متکلمان حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۹ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ ۵۲ گزارشی از فرقه الاحباش حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ ۵۳ گزارشی از فرقه جمن شاهی حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۱ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ ۵۴ تاثیر و تاثر کلام وفلسفه بر یگدیگر حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۱۲ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ۵۵ منابع روایی ومباحث توحیدی زیارت عاشورا حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۳ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ۵۶ دیدگاه های کلامی پیرامون فلسفه قیام امام حسین (ع) حجت الاسلام والمسلمین جعفری
۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ۵۷ دیدگاه حکماءوعرفا در موضوع فلسفه قیام امام حسین (ع) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۵ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ۵۸ بررسی طرحنامه علم امام(ع) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
۱۶ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ ۵۹ فلسفه قیام امام حسین (ع)ازدیدگاه اهل سنت وصوفیه حجت الاسلام والمسلمین جعفری
۱۷ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ ۶۰ بررسی وتحلیل دید گاه علامه طباطبائیدر رساله(بحث کوتاهی درباره علم امام) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
جلسات گروه کلام سال ۱۳۸۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۲۹ کلام فلسفی(۱) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۳۰ کلام فلسفی(۲) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۳۱ طرح مقابله با بروز ورشد جریانهای انحرافی اعضای گروه
۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۳۲ بررسی پیشنهادات طرح مقابله با بروز ورشد جریانهای انحرافی اعضای گروه
۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۳۳ بررسی پیشنهادات توسط اعضای گروه درخصوص همایش جریان شناسی کلام اسلامی درسده اخیر اعضای گروه
۶ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ ۳۴ تعین واولویت بندی موضوعات سال ۸۹ اعضای گروه
۷ ۱۳۸۹/۰۷/۲۷ ۳۵ ۱-تعین اولویتهای پژوهشی کلامی سال۸۹-۹۰
۲-پیشنهاد اساتیدبرای نشست مهدویت
اعضای گروه
۸ ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ ۳۶ نقد زرتشت با محوریت اوستا حجت الاسلام والمسلمین امامی
۹ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ ۳۷ شاخصه های عرفان اسلامی(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۰ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ ۳۸ شاخصه های عرفان اسلامی(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۱ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ ۳۹ کثرت گرایی در عرفان و منتقدانش(۱) شمسعلی پور
۱۲ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ ۴۰ کثرت گرایی در عرفان و منتقدانش(۲) شمسعلی پور
۱۳ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ ۴۱ شاخصه های عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۴ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ۴۲ بر هان تمانع از نظر قرآن حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۱۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ ۴۳ برهان تمانع از نظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
جلسات گروه کلام سال ۱۳۸۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۸/۰۱/۲۵ ۱۳ بررسی موضوعات پیشنهادی آموزشی و پژوهشی درعرصه مباحث کلامی اعضای گروه
۲ ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ ۱۴ عناوین وموضوعات پیشنهادی جهت نشستهای علمی وکرسیهای نظریه پردازی اعضای گروه
۳ ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ ۱۵ تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی(ع)(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
۴ ۱۳۸۸/۰۳/۰۶ ۱۶ تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی (ع)(۳) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
۵ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ ۱۷ تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی (ع)(۴) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
۶ ۱۳۸۸/۰۷/۰۷ ۱۸ تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی (ع)(۵) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
۷ ۱۳۸۸/۰۷/۲۸ ۱۹ النیروز فی اهمّ مصادر الفقه و الحدیث حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌‌ای
۸ ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ ۲۰ اسلام واخلاق جهانی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۹ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ ۲۱ مرزهای کلام و فلسفه اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
۱۰ ۱۳۸۸/۰۹/۰۳ ۲۲ تاریخچه عصمت در ادیان الهی حجت الاسلام والمسلمین صفرزاده
۱۱ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ ۲۳ مرزهای کلام و فلسفه اسلامی حجت السلام والمسمین دیرباز
۱۲ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ ۲۴ اخلاق جهانی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۱۳ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ ۲۵ گزارشی از شیخیه گری در ایران و قم حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۴ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ۲۶ بررسی دیدگاه شیخیه در مورد علل اربعه بودن معصومین (ع)(ایامی توان خالقیت ورازقیت و…..رابه مخلوقات نسبت دادیانه؟) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۵ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ ۲۷ ۱-ایا ائمه معصومیین (ع)علت فاعلی عالم هستند؟دلائل نقلی وعقلی ان چیست؟۲-ایامی توان خالقیت عالم را به ائمه معصومین (ع)نسبت داد یاخیر؟ حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۱۶ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۲۸ بررسی سندی ودلالی روایات مربوط به علت فاعلی بودن ائمه (ع) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
جلسات گروه کلام سال ۱۳۸۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۷/۰۷/۲۳ ۱ شروع بکار گروه و تبیین اهداف راه اندازی گروه های علمی توسط مجمع عالی اعضای گروه و با حضور رئیس هیئت مدیره و دبیر مجمع عالی
۲ ۱۳۸۷/۰۷/۳۰ ۲ تعیین موضوعات کلامی جهت بحث در جلسات علمی گروه اعضای گروه
۳ ۱۳۸۷/۰۸/۰۷ ۳ بررسی موضوعات ارائه شده اعضای گروه
۴ ۱۳۸۷/۰۸/۱۴ ۴ تعیین و اولویت بندی موضوعات وپروژه های علمی اعضای گروه
۵ ۱۳۸۷/۰۸/۲۱ ۵ برسی حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه حجت الاسلام والمسلمین زهادت
۶ ۱۳۸۷/۰۸/۲۸ ۶ استدلال‌های فِرَق ضالّه در نفی خاتمیت حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
۷ ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ ۷ بررسی تفاسیر مختلف از خاتمیت حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۸ ۱۳۸۷/۱۰/۰۳ ۸ موضوعات درون گروهی اعضای گروه
۹ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ ۹ بررسی و نقد در متون مقدس حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۱۰ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ ۱۰ بررسی و نقد درمتون مقدس (نقد تورات وانجیل) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۱۱ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ ۱۱ بررسی و نقد درمتون مقدس (نقد انجیل) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۱۲ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ ۱۲ تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی(ع)(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای