خانه گروه های علمی گروه کلام جلسات گروه کلام

جلسات گروه کلام

جلسات گروه کلام سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/01/19 165 ملاک ضروری دین و مواردی از آن حجت الاسلام حسین شهسواری
2 1397/01/28 166 رابطه توحید ذاتی و ممکنات حجت الاسلام قدردان
3  1397/02/17  167 نقش صفات ذاتی خدا در فاعلیت حجت الاسلام قدردان
4 1397/02/25 168 بازخوانی معنا و مفهوم تقیّه از منظر ایت ا…خامنه ای حجت الاسلام جبرئیلی
5  1397/04/05 169 واکاوی برهان خفای الهی از چشم انداز فلسفه اسلامی دکتر عبدالرئوف افضلی نمایش
6 1397/04/19 170 بررسی شبهات رجعت در جریان های انحرافی معا صر حجت الاسلام شهبازیان
7 1397/07/10 171 “سیر تطور اندیشه “بداء”از مدرسه اهل بیت تا مدرسه اصفهان” آقای دکتر محمد الله نیا نمایش
8 1397/07/24 172 بررسی تطبیقی نسخ صحیحین وتفسیر جلالین با ترجمه های این کتب در موضوع اهل بیت علیهم السلام حجت الاسلام علی اعلائی بنابی نمایش
9 1397/08/22 173 بررسی تلازم میان هدایت وعصمت پیامبران از منظرعلامه طباطبائی حجت الاسلام محمدحسین فاریاب
10 1397/09/06 174 بررسی حکمت جهاد ابتدائی از منظر علامه طباطبائی دکتر رحیم دهقان نمایش
11 1397/09/20 175 سیر مطالعات تفسیری با رویکرد کلامی حجت الاسلام والمسلمین اسدی
12 1397/10/04 176 رابطه کلام و عقائد  با نظام اسلامی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی نمایش
13 1397/10/18 177 نقش علم کلام در تمدن سازی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش
14 1397/11/02 178 مبانی کلامی ولایت فقیه در اندیشه علماء شیعه با تاکید بر نظریه آیت العظمی بروجردی دکتر علیرضا میرزایی نمایش
15

 

جلسات گروه کلام سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/15 149 ” قلمرودین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش 
2 1396/01/29 150 تبیین مبانی عنایت و هدایت الهی ازدیدگاه صدرالمتألهین و امام خمینی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد طباطبائی
3 1396/02/12 151 نقد و ارزیابی روش های کشف قلمرودین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش 
4 1396/02/26 152 بازخوانی برخی از اعتقادات هندوئيزم حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
5 1396/04/20 153 تناسخ و مراسم مرده سوزی در میان هندوها حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد نمایش 
6 1396/05/31 154 حکم لعن متصف شدگان به فسق و کفر در پرتو حفظ نظام اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مهدی درگاهی
7 1396/06/07 155 نقد و بررسی مبانی ظاهر گرایان در فهم قرآن کریم حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر فرضی
8 1396/06/14 156 بررسی شبهات فاضل قوشجی پیرامون حدیث التهنیه(مراسم غدیرخم) حجت الاسلام والمسلمین زهادت  نمایش
9 1396/06/28 157 ظاهرگرایی در فهم قرآن؛ علل شکل گیری و پیامدها حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرضی نمایش 
10 1396/07/25 158 ” تبادل نظر اعضاء محترم گروه در باب”

( شیوه نامه پیشنهادی فعالیت‌های بین المللی مجمع عالی حمکت اسلامی)”

اعضاء محترم گروه
11 1396/08/09  159  تحلیل تطور سلفی گری(چگونگی وچرایی)  دکترعلیرضا میرزایی
12  1396/08/23  160  شمول گرایی در تجربه اسلامی و مسیحی دکتر رحیم دهقان
13  1396/09/08  161  علّامه طباطبائی و تاویل با نقد دیدگاه ابن تیمیه  حجت الاسلام والمسلمین عزالدین رضانژاد
14 1396/09/22  162  انسان شناسی از منظر علامه طباطبائی(1) حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور
15 1396/10/05 163  انسان شناسی از منظر علامه طباطبائی(2)  حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور
16 1396/10/19 164  مبانی هستی شناسی سلفیان حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
17 1396/11/08 165 استدلال قرآنی؛عرفانی بر ضرورت پیوسته انسان کامل در هستی حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
18 1396/11/17 166  بررسی نفس از دیدگاه ابن تیمیه و سلفی گرایان حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
19 1396/12/15  167 چگونگی وقوع معراج در نگاه اندیشمندان اسلامی  دکتر علیرضا میرزایی

 

جلسات گروه کلام سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/17 130 نقد خداشناسی صحیح بخاری دکتر عبدالرئوف افضلی نمایش
2 1395/01/31 131 غرض خلقت از دیدگاه کلام (ابعاد و مسائل) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
3 1395/02/14 132 حجت الاسلام والمسلمین کلانتری حجت الاسلام والمسلمین کلانتری نمایش
4 1395/02/28 133 منزلت اهل بیت در نگاه احمدبن حنبل دکترعلیرضا میرزایی
5 1395/03/11 134 بازخوانی نگاه ابن تیمیه به منزلت اهل بیت دکترعلیرضا میرزایی
6 1395/06/16 135 نگاهی به مکتب نورسیزم با تاکید بر مباحث مهدویت دکتر افضل الدین رحیم اف
7 1395/0623 136 تحلیل و گزارشی از اصول عقاید علویان ترکیه حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عباسی
8 1395/07/06 137 آداب ورسوم وجریان غلّو در علویان ترکیه حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عباسی
9 1395/07/27 138 تحلیل وبررسی روایات افک در صحیحین حجت الاسلام والمسلمین یزدانی
10 1395/08/11 139 همانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت وخلافت حجت الاسلام والمسلمین هادی قشقاوی نمایش
11 1395/08/28 140 گوهر صدف دین ازدیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
12 1395/09/16 141 همانندی مشروعیت سیاسی در نظام امامت وخلافت(پاسخ به پرسشهای مطرح شده در جلسه قبل) حجت الاسلام والمسلمین هادی قشقاوی نمایش
13 1395/09/23 142 زمینه ها وبایسته های جهانی سازی گفتمان مهدویت حجت الاسلام والمسلمین قنبرعلی صمدی نمایش
14 1395/10/07 143 نقد وارزیابی دیدگاه ویلفرمادلونگ درباره ولایت امیرالمومنین(ع)درکتاب جانشین حضرت محمد(ص) حجت الاسلام والمسلمین حسین عبدالمحمدی نمایش
15 1395/10/28 144 اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن وحدیث(بررسی دیگاه هاپیرامون فلسفه حیات) حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور
16 1395/11/05 145 قرائت پذیری متن دینی در دیدگاه نصر حامد ابوزید وآیت ا…جوادی دکتر محمد حسین صادقی
17 1395/11/19 146 اهداف ابتدایی،متوسط ونهایی آفرینش انسان در قرآن حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور
18 1395/12/03 147 نقد دیدگاه متکلمان در حدوث عالم(1) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
19 1395/12/17 148 نقد دیدگاه متکلمان در حدوث عالم(2) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
جلسات گروه کلام سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/18 113 -رصد شبهات ونقد موضوعات اعتقادی در مطبوعات ورسانه ها حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
2 1394/02/01 114 بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال 94 وجلسات آینده گروه اعضاء محترم گروه
3 1394/02/15 115 بررسی اندیشه امامت در رجال کشی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی نمایش
4 1394/02/29 116 بررسی اندیشه امامت در رجال کشی حجت الاسلام والمسلمین زهادت نمایش
5 1394/03/26 117 عصمت در قرن اول ودوم با نقد وبررسی بعضی از آراء مطرح شده آقای دکتر روحی
6 1394/06/17 118 اسلام رحمانی(1) حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان نمایش
7 1394/06/31 119 تحلیل کلامی عرفان حلقه (کیهانی) حجت الاسلام والمسلمین محمود رضا قاسمی نمایش
8 1394/07/14 120 اعتبار سنجی استناد به ابن ابی الحدید حجت الاسلام والمسلمین زهادت نمایش
9 1394/08/12 121 اسلام رحمانی (2) حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان نمایش
10 1394/08/26 122 ایمان از منظر علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
11 1394/09/24 123 نقد قرائت فراموش شده از عصمت دکتر روحی
12 1394/10/08 124 نقد قرائت فراموش شده از شیعه ” (نظریه دکترمحسن کدیور)(2) دکتر روحی
13 1394/10/22 125 ضرورت وجود انسان کامل مبتنی برآیات قرآن حجت الاسلام والمسلمین الهی منش نمایش
14 1394/11/06 126 جستاری پیرامون رجعت از دیگاه علمای شیعه دکتر میرزایی نمایش
15 1394/11/20 127 رجعت از نگاه اهل سنت حجت الاسلام والمسلمین سلیمیان
16 1394/12/04 128 1-نیازهای پژوهشی کلامی در حوزه مهدویت
2- فلسفه مهدویت
حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
و
حجت الاسلام والمسلمین کلباسی
نمایش
17 1394/12/08 129 توحید محوری در اندیشه های کلامی حضرت آیت ا…خامنه ای (ادام ظله) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
جلسات گروه کلام سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/26 96 بررسی موضوعات کلامی گروه؛ تألیف و پژوهش، نشست های علمی، ارائه موضوعات علمی (1) اعضاء گروه
2 1393/02/02 97 بررسی موضوعات کلامی گروه؛ تألیف و پژوهش، نشست های علمی، ارائه موضوعات علمی (2) اعضاء گروه
3 1393/03/20 98 گزارش رصد فعالیت های ضد دینی در فضای مجازی و شیوه های مقابله با آنها حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان
4 1393/03/27 99 بررسی نشانه های ظهور از منظر جریانهای انحرافی سده اخیر با تأکید بر جریان احمدالحسن حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان
5 1393/07/08 101 بررسی نشانه های ظهور از منظر جریانهای انحرافی سده اخیر با تأکید بر جریان احمدالحسن(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان نمایش
6 1393/07/22 102 وضعیت فعلی اهل حق در ایران و راهکار برخود با شیوه های تبلیغی آنان حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش
7 1393/07/29 103 تحلیلی از عقاید و افکار اهل حق حجت الاسلام والمسلمین رضا نژاد
8 1393/08/22 104 بررسی نقد برقعی بر مفاتیح الجنان آقای دکتر روحی
9 1393/09/04 105 بررسی نقد برعی بر مفاتیح الجنان(جلسه دوم) آقای دکتر روحی نمایش
10 1393/09/18 106 تحلیلی از رجعت وپاسخ به شبهات حجج اسلام والمسلمین رضانژاد و زهادت
11 1393/10/09 107 نقد و بررسی آراء و اندیشه های سید ابوالفضل برقعی حجت الاسلام و المسلمین اسدی نمایش
12 1393/10/16 108 تحلیلی از تطوّر ساختاری علم کلام حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی نمایش
13 1393/10/30 109 تتمه مباحث تطوّر ساختاری در علم کلام (مبانی نظری) آقای شمسعلی پور نمایش
14 1393/11/14 110 حقیقت امامت درآیه (یهدون بامرنا) از دیدگاه علامه طباطبائی (ره)وآیت ا…سید عبد الاعلی سبزواری حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
15 1393/11/28 111 بازخوانی« عقل و وحی » در مکتب تفکیک حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور نمایش
16 1393/12/12 112 بازخوانی« عقل و وحی » در مکتب تفکیک (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین فیضی پور
جلسات گروه کلام سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/01/20 79 بررسی برهان معجزه در کلام اسلامی و مسیحی حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ایراندوست نمایش
2 1392/02/03 80 بررسی برهان معجزه در کلام اسلامی و مسیحی حجت الاسلام والمسلمین ایراندوست نمایش
3 1392/02/17 81 پاسخ به سوالات بحث نجوم در کلام (3) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
4 1392/02/31 82 پاسخ به سوالات بحث نجوم در کلام (4) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
5 1392/03/02 83 گزارش علمی از کنگره بین المللی امام مهدی (عج) و آینده جهان حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
6 1392/04/01 84 پاسخ به سوالات بحث نجوم در کلام (4) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
7 1392/07/09 85 تحلیل دیدگاه متکلمان درباره خلقت از عدم حجت الاسلام والمسلمین قدردان نمایش
8 1392/08/07 86 تحلیل و بررسی دیدگاه های فلسفی در موضوع خلق از عدم حضرت آیت ا… فیاضی
9 1392/09/05 87 تحلیل و بررسی دیدگاههای عرفا در موضوع خلق از عدم حجت الاسلام والمسلمین آقای رمضانی نمایش
10 1392/09/19 88 حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی (1) حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی نمایش
11 1392/10/03 89 حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی (2) حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی نمایش
12 1392/10/17 90 حجیت خبر واحد در اعتقادات دینی (3) حجت الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی نمایش
13 1392/11/01 91 کلام اسلامی؛ آسیب ها و بایستگی ها (1) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
14 1392/11/15 92 کلام اسلامی؛ آسیب ها و بایستگی ها (2) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
15 1392/11/29 93 نقد و بررسی مدعیان دروغین معاصر در موضوع مهدویت (تحلیل و بررسی ادعای احمدالحسن، سیدیمانی وصیّ و فرستاده حضرت مهدی (عج)) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
16 1392/12/13 94 استناد مدعیان ظهور سیدیمانی به احادیث و نقد آن حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد نمایش
17 1392/12/20 95 گزارش پژوهش های میدانی از فعالیت طرفداران یمانی حجت الاسلام والمسلمین صالحی
جلسات گروه کلام سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/22 61 گزارش علمی مسائل مطرح شده درجلسات گروه کلام سال89 اعضاءگروه
2 1391/02/04 62 13بررسی متون علمی گروه در سال 89 اعضاءگروه
3 1391/02/19 63 حدیث اثنا عشر در اندیشه کلامی ابن شهر آشوب در(المناقب ) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
4 1391/03/02 64 تقریر محل نزاع درموضوع توسل وشفاعت و…ازدیدگاه وهابیت ودیگر مسلمانان حجت الاسلام والمسلمین فرمانیان نمایش
5 1391/03/16 65 گزارش و بررسی افکار شاذ در میان شیعیان حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
6 1391/03/30 66 گزارشی از فعالیتهای فرقه ها و جریانهای انحرافی معاصر در ایران دکتر شکوهی نمایش
7 1391/04/13 67 بررسی جریانهای فکری سلفیه در جنبش های معاصر حجت الاسلام والمسلمین فرمانیان نمایش
8 1391/07/04 68 طرح هایی در نقد فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر (ص) از قبیل نشست های علمی و تدوین مقالات اعضاء گروه نمایش
9 1391/07/18 69 بررسی وآراء واندیشه شیعیان التقاطی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی نمایش
10 1391/08/02 70 ولایت تکوینی ائمه اطهار (ع)در عصر حاضر(1) حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
11 1391/08/16 71 ولایت تکوینی ائمه اطهار(ع)در عصر حاضر(2) حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
12 1391/09/14 72 جمع بندی موضوعات مطرح شده گروه کلام وتبین طرح های آینده حجج اسلام والمسلمین رضانژاد و اسحاقیان نمایش
13 1391/09/28 73 تبیین و تحلیل تشکیلات تبلیغی در فرقه ضالّه بهائیت حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد نمایش
14 1391/10/13 74 تبیین و تحلیل تناسخ در هندوئیزم حجت الاسلام والمسلمین شایان نمایش
15 1391/10/26 75 جایگاه شیطان در برخی از عرفان های نو ظهور حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان نمایش
16 1391/11/24 76 گزارش پژوهش های انجام گرفته در موضوع شیطان و پاسخ به سوالات جلسه گذشته حجج اسلام والمسلمین رضانژاد و اسحاقیان نمایش
17 1391/12/08 77 کاربرد نجوم در علم کلام حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
18 1391/12/22 78 کاربرد علم نجوم در کلام اسلامی و پاسخ به سوالات حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
جلسات گروه کلام سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/01/16 44 مدارس کلامی شیعه امامی حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
2 1390/01/30 45 تاثیر گذاری وتاثیر پذیری مدارس کلامی شیعه از یک دیگر حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
3 1390/02/13 46 تاثیر گذاری و تاثیر پذیری مدارس کلامی شیعه بریکدیگر براساس تطبیق مباحث امامت حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
4 1390/02/27 47 جامعه شناسی دین مواجهه دین وجامعه(1) حجت الاسلام والمسلمین صادق نیا
5 1390/03/10 48 جامعه شناسی دین مواجهه دین و جامعه(2) حجت الاسلام والمسلمین صادق نیا
6 1390/07/05 49 بررسی ویژگیهای امام ازنگاه متکلمان قرن هفتم به بعد حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
7 1390/07/19 50 علم امام حجت الاسلام والمسلمین زمانی
8 1390/08/03 51 ادله علم امام از دیدگاه متکلمان حجت الاسلام والمسلمین زمانی
9 1390/08/17 52 گزارشی از فرقه الاحباش حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
10 1390/09/01 53 گزارشی از فرقه جمن شاهی حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
11 1390/09/29 54 تاثیر و تاثر کلام وفلسفه بر یگدیگر حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
12 1390/10/13 55 منابع روایی ومباحث توحیدی زیارت عاشورا حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
13 1390/10/27 56 دیدگاه های کلامی پیرامون فلسفه قیام امام حسین (ع) حجت الاسلام والمسلمین جعفری
14 1390/11/11 57 دیدگاه حکماءوعرفا در موضوع فلسفه قیام امام حسین (ع) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
15 1390/11/25 58 بررسی طرحنامه علم امام(ع) حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی
16 1390/12/09 59 فلسفه قیام امام حسین (ع)ازدیدگاه اهل سنت وصوفیه حجت الاسلام والمسلمین جعفری
17 1390/12/23 60 بررسی وتحلیل دید گاه علامه طباطبائیدر رساله(بحث کوتاهی درباره علم امام) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
جلسات گروه کلام سال 1389
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1389/01/24 29 کلام فلسفی(1) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
2 1389/02/07 30 کلام فلسفی(2) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
3 1389/02/21 31 طرح مقابله با بروز ورشد جریانهای انحرافی اعضای گروه
4 1389/03/04 32 بررسی پیشنهادات طرح مقابله با بروز ورشد جریانهای انحرافی اعضای گروه
5 1389/03/18 33 بررسی پیشنهادات توسط اعضای گروه درخصوص همایش جریان شناسی کلام اسلامی درسده اخیر اعضای گروه
6 1389/07/13 34 تعین واولویت بندی موضوعات سال 89 اعضای گروه
7 1389/07/27 35 1-تعین اولویتهای پژوهشی کلامی سال89-90
2-پیشنهاد اساتیدبرای نشست مهدویت
اعضای گروه
8 1389/08/11 36 نقد زرتشت با محوریت اوستا حجت الاسلام والمسلمین امامی
9 1389/08/18 37 شاخصه های عرفان اسلامی(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
10 1389/09/09 38 شاخصه های عرفان اسلامی(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
11 1389/09/30 39 کثرت گرایی در عرفان و منتقدانش(1) شمسعلی پور
12 1389/10/07 40 کثرت گرایی در عرفان و منتقدانش(2) شمسعلی پور
13 1389/10/21 41 شاخصه های عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین اسدی
14 1389/12/03 42 بر هان تمانع از نظر قرآن حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
15 1389/12/17 43 برهان تمانع از نظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
جلسات گروه کلام سال 1388
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1388/01/25 13 بررسي موضوعات پیشنهادی آموزشی و پژوهشی درعرصه مباحث کلامی اعضاي گروه
2 1388/02/08 14 عناوین وموضوعات پیشنهادی جهت نشستهای علمی وکرسیهای نظریه پردازی اعضاي گروه
3 1388/02/22 15 تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی(ع)(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
4 1388/03/06 16 تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی (ع)(3) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
5 1388/03/19 17 تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی (ع)(4) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
6 1388/07/07 18 تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی (ع)(5) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای
7 1388/07/28 19 النيروز في اهمّ مصادر الفقه و الحديث حجت الاسلام والمسلمين زماني قمشه‌‌اي
8 1388/08/05 20 اسلام واخلاق جهانی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
9 1388/08/19 21 مرزهای کلام و فلسفه اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دیرباز
10 1388/09/03 22 تاریخچه عصمت در ادیان الهی حجت الاسلام والمسلمین صفرزاده
11 1388/09/17 23 مرزهای کلام و فلسفه اسلامی حجت السلام والمسمین دیرباز
12 1388/10/15 24 اخلاق جهانی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
13 1388/10/29 25 گزارشی از شیخیه گری در ایران و قم حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
14 1388/11/13 26 بررسی دیدگاه شیخیه در مورد علل اربعه بودن معصومین (ع)(ایامی توان خالقیت ورازقیت و…..رابه مخلوقات نسبت دادیانه؟) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
15 1388/12/04 27 1-ایا ائمه معصومیین (ع)علت فاعلی عالم هستند؟دلائل نقلی وعقلی ان چیست؟2-ایامی توان خالقیت عالم را به ائمه معصومین (ع)نسبت داد یاخیر؟ حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
16 1388/12/18 28 بررسی سندی ودلالی روایات مربوط به علت فاعلی بودن ائمه (ع) حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
جلسات گروه کلام سال 1387
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1387/07/23 1 شروع بکار گروه و تبیین اهداف راه اندازی گروه های علمی توسط مجمع عالی اعضاي گروه و با حضور رئيس هیئت مدیره و دبير مجمع عالي
2 1387/07/30 2 تعیین موضوعات کلامی جهت بحث در جلسات علمی گروه اعضاي گروه
3 1387/08/07 3 بررسی موضوعات ارائه شده اعضاي گروه
4 1387/08/14 4 تعیین و اولویت بندی موضوعات وپروژه هاي علمي اعضاي گروه
5 1387/08/21 5 برسی حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة حجت الاسلام والمسلمین زهادت
6 1387/08/28 6 استدلال‌های فِرَق ضالّه در نفی خاتمیت حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد
7 1387/09/12 7 بررسی تفاسیر مختلف از خاتمیت حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
8 1387/10/03 8 موضوعات درون گروهی اعضای گروه
9 1387/11/01 9 بررسی و نقد در متون مقدس حجت الاسلام والمسلمین قیومی
10 1387/11/15 10 بررسی و نقد درمتون مقدس (نقد تورات وانجیل) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
11 1387/11/29 11 بررسی و نقد درمتون مقدس (نقد انجیل) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
12 1387/12/13 12 تحلیل علائم فضائی ظهور حضرت مهدی(ع)(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه‌ای