بیست و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

بررسی و تحلیل رهیافت دوگانه علامه طباطبائی در ادراک حسی/ محمود شکری

دوام یا انقطاع عذاب اخروی با رویکرد ارزیابی انتقادات حکیم طالقانی به حکما/ رضا حصاری و وحید واحدجوان

وجود و ماهیت از منظر شهید مطهری/ یوسف معزز

بررسی و نقد تبیین معرفت­ شناختی مفاد اصل علیت از اصل استحاله تناقض/ محمد صادق کاویانی و غلامرضا فیاضی

اصول زیبایی در فلسفۀ ابن‏ سینا/ محمد هانی جعفریان

بررسی انتقادهای وارد بر اشکال­های دکتر مهدی حائری بر برهان وجودی محقق اصفهانی در اثبات خداوند/ مهدی خیاط زاده و محمد علی عبداللهی

بررسی کیفیت اتصاف حق تعالی به صفات ذاتی در حکمت متعالیه/ محمد فارسیات

بازخوانی انتقادی نظریه محقق لاهیجی در چیستی علم، ملاک عاقل و معقول بودن وعدم علم حضوری به غیر/ مهدی نجیبی

منتشر شد.