گروه فلسفه علوم انسانی

 گروه علمی فلسفه علوم انسانی از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۱۶ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار دوشنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوع علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. اکنون حجت الاسلام و المسلمین دکتر آذربایجانی مدیر گروه و جناب آقای سید هادی موسوی دبیر علمی گروه فلسفه علوم انسانی را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی علوم انسانی + خلاصه بحث   
اعضای گروه علمی فلسفه علوم انسانی :
ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ الویری محسن ۱۰ کارشناس علی
۲ آذربایجانی مسعود ۱۱ فتحعلی خانی محمد
۳ پارسانیا حمید ۱۲ گائینی ابوالفضل
۴ حسنی حمید رضا ۱۳ مصباح علی
۵ ذاکری مهدی ۱۴ معلمی حسن
۶ سوزن چی حسین ۱۵ عرب صالحی محمد
۷ شیروانی علی ۱۶ علی تبار رمضان
۸ طاهری اسحاق ۱۷ سید هادی موسوی
۹ علی رضا میرزایی ۱۸ سید احمد غفاری قره باغ