گروه فلسفه علوم انسانی

» گروه علمي فلسفه علوم انسانی از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 16 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار دوشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوعات علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. اكنون حجت الاسلام و المسلمين دکتر مسعود آذربایجانی مدير گروه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدی فرد دبیر علمی گروه فلسفه علوم انسانی را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه علوم انسانی+ خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه علوم انسانی :
ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 محسن الویری 9 هادی موسوی
2 مسعود آذربایجانی 10 علیرضا میرزائی
3 حمید پارسانیا 11 محمد علی سوادی
4 حمیدرضا حسنی 12 محمدی فرد
5 مهدی ذاکری 13 محمد علی خزائلی
6 علی شیروانی 14 حسین شهسواری
7 محمد عرب صالحی 15 محمد باقر قیومی
8 رمضان علی تبار