گروه فلسفه

 گروه علمی فلسفه از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۳۹ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوع علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هم اکنون حضرت آیت الله فیاضی مدیر و آقای صدرالهی دبیر پژوهشی گروه فلسفه را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه + خلاصه بحث   

اعضای گروه علمی فلسفه :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ اسدی میرزا احمد ۲۲ عابدی شاهرودی علی
۲ اعلایی بناب علی ۲۳ عارفی عباس
۳ امینی نژاد علی ۲۴ عبداللهی مهدی
۴ ایراندوست محمد حسین ۲۵ عبداللهی محمد علی
۵ جوادی آملی مرتضی ۲۶ عبدی حسن
۶ حسن زاده ۲۷ عشاقی حسین
۷ حسین زاده محمد ۲۸ غفاری ابوالحسن
۸ خزائلی محمد علی ۳۰ فاضل محمد هادی
۹ دیرباز عسکر ۳۱ فیاضی غلامرضا
۱۰ ذاکری مهدی ۳۲ فیروزجائی یار علی
۱۱ رضازاده حسن ۳۳ قیومی محمد باقر
۱۲ رضائیان علی ۳۴ کارشناس علی
۱۳ رمضانی حسن ۳۵ کریمی حمید
۱۴ زمانی قمشه ای علی ۳۶ گرجیان محمد مهدی
۱۵ سروش جمال ۳۷ مصطفی پور محمد رضا
۱۶ سلیمانی امیری عسکری ۳۸ معلمی حسن
۱۷ شمسعلی پور منصور ۳۹ واحد جوان وحید
۱۸ شهسواری حسین ۴۰ الهی منش رضا
۱۹ شیروانی علی ۴۱ یوسفی محمدتقی
۲۰ صدراللهی روح الله ۴۲ علی رضا میرزایی
۲۱ عبدالعزیز دفتری ۴۳ سید احمد غفاری قره باغ