گروه فلسفه هنر و ارتباطات

» گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۲۶ عضو فعال می باشد که به صورت مستمر هر دو هفته یکبار سه شنبه شب ها جلسه برگزار می کند که موضوعات علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. اکنون حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی مدیر گروه و حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدمحسن میر مرشدی دبیر علمی کارگروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات را بر عهده دارند.

لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات + خلاصه بحث

اعضای گروه علمی هنر و ارتباطات :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ مهدی امینی ۱۴ سنائی مهر
۲ محمد حسین سرانجام ۱۵ حسین شایسته
۳ فریدالدین فرید عصر ۱۶ میر مرشدی
۴ کوشه ای ۱۷ محمد علی خزائلی
۵ سید رضی موسوی گیلانی ۱۸ حسین شهسواری
۶ کاظمی ۱۹ آذر کمند
۷ میرخندان ۲۰ انبارداران
۸ علی نهاوندی ۲۱ معتمدی
۹ سید محمد حسین نواب ۲۲ تاجیک
۱۰ یوسف زاده ۲۳ صدیقی
۱۱ محمدرضا لایقی ۲۴ سلیمی
۱۲ فردوسی ۲۵ احمد ضرابی
۱۳ آشتیانی ۲۶ رحمانی