خانه تولیدات تولیدات تصویری

تولیدات تصویری

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تاریخ برگزاری

استاد

تاریخ تولید

۱

۷۰

DVD

حرکت در مجردات ۱

۱۳۸۴/۱۲/۱۰

فیاضی

۲

۷۱

DVD

حرکت در مجردات ۲

۱۳۸۵/۰۱/۲۴

فیاضی

۳

۷۲

DVD

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۱

۱۳۸۵/۰۳/۲۳

لاریجانی

۴

۷۳

DVD

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۲

۱۳۸۵/۰۷/۱۰

واعظی

۵

۷۴

DVD

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۳

۱۳۸۵/۱۲/۰۱

لاریجانی

۶

۷۵

DVD

تشکیک وجود

۱۳۸۶/۰۲/۲۷

فیاضی

۷

۷۶

DVD

اسلامی‌سازی علوم

۱۳۸۶/۰۳/۱۰

علامه جوادی آملی

۸

۷۷

DVD

تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان

۱۳۸۶/۰۸/۱۷

پروفسور رولاندپیچ

۹

۷۸

DVD

ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ۱

۱۳۸۶/۰۹/۲۲

ربانی گلپایگانی و مومنی

۱۰

۷۹

DVD

ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ۲

۱۳۸۶/۱۱/۱۸

ربانی گلپایگانی و طبسی

۱۱

۸۰

DVD

نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع

۱۳۸۷/۰۳/۰۲

سبحانی، یوسفی غروی و طباطبائی

۱۲

۸۱

DVD

نقد و بررسی عرفان های کاذب (میزگرد)

۱۳۸۷/۰۷/۲۵

خسروپناه،شریفی و فنائی

۱۳

۸۲

DVD

وحی و زبان قرآن

۱۳۸۷/۰۸/۰۲

جوادی، قائمی نیا و ساجدی

۱۴

۸۳

DVD

تبیین وحی از منظر عرفان

۱۳۸۷/۰۸/۳۰

پارسانیا، مهندسی و یزدان پناه

۱۵

۸۴

DVD

امکان فلسفه سیاسی اسلام

۱۳۸۷/۰۹/۲۱

واعظی

۱۶

۸۵

DVD

وحی و تجربه دینی

۱۳۸۷/۱۰/۲۶

ساجدی، قائمی نیا و شیروانی

۱۷

۸۶

DVD

ایمان و عقلانیت

۱۳۸۷/۱۱/۱۷

صادقی، پارسانیا و فتحعلی خانی

۱۸

۸۷

DVD

تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه

۱۳۸۸/۰۲/۲۸

صفری، طباطبائی و عباسی

۱۹

۸۸

DVD

معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی

۱۳۸۸/۰۷/۱۶

مهندسی، یزدان پناه و گرجیان

۲۰

۸۹

DVD

علم دینی ، چیستی و امکان

۱۳۸۸/۰۹/۰۵

آذربایجانی، بستان، سوزن چی
و فتحعلی خانی

۲۱

۹۰

DVD

نقد و بررسی معرفت‌شناسی کانت

۱۳۸۸/۱۰/۱۷

دکتر احمدی،
دکتر حدّاد عادل و محمّد‌رضایی

۲۲

۹۱

DVD

فلسفه حقوق بشر

۱۳۸۸/۱۲/۲۰

دکتر عباسی و دکتر همتی

۲۳

۹۲

DVD

همایش دین و فلسفه

۱۳۸۹/۰۷/۱۵

علامه مصباح یزدی، علامه جوادی‌آملی
و دکتر اعوانی

۲۴

۹۳

DVD

ماده در فلسفه و فیزیک

۱۳۸۹/۱۰/۲۳

فیاضی و دکتر گلشنی

۲۵

۹۴

DVD

زمان در فلسفه و فیزیک

۱۳۸۹/۱۰/۳۰

حاجی ابراهیم، عباسی، منفرد

۲۶

۹۵

DVD

تأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر

۱۳۸۹/۱۲/۱۵

پروفسور راجو

۲۷

۹۶

DVD

علیت در علم و فلسفه

۱۳۹۰/۰۱/۲۵

فیاضی، دکتر گلشنی

۲۸

۹۷

DVD

چیستی فلسفه تطبیقی

۱۳۹۰/۰۲/۰۸

دکتر حداد عادل، پارسانیا

۲۹

۹۸

DVD

سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه تجلیل از علامه حسن‌زاده آملی

۱۳۹۰/۰۳/۱۸

با سخنرانی علامه جوادی آملی و حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانی

۳۰

۹۹

DVD

قانون و نظریه‌های علوم طبیعی از نگاه فلسفه

۱۳۹۰/۰۸/۰۵

کیاشمشکی، نصیری

۳۱

۱۰۰

DVD

رابطه نفس و بدن ۱

۱۳۹۰/۱۰/۰۱

عبودیت و فیاضی

۳۲

۱۰۱

DVD

بررسی مسئله استقراء

۱۳۹۰/۱۱/۱۳

دکتر عباسی و دکتر نصیری

۳۳

۱۰۲

DVD

رابطه نفس و بدن ۲

۱۳۹۰/۱۲/۰۴

غروی، عبودیت و فیاضی

۳۴

۱۰۳

DVD

هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس

۱۳۹۱/۰۲/۲۸

غروی، معلمی و اکبری

۳۵

۱۰۴

DVD

مهدویت ، نگاهی به پژوهش‌های نو

۱۳۹۱/۰۴/۰۱

آیت الله امامی کاشانی و آقای عباسی

۳۶

۱۰۵

DVD

اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی

۱۳۹۱/۱۰/۲۸

فیاضی، رمضانی و سلیمانی

۳۷

۱۰۶

DVD

اراده آزاد و موجبیت ؛ آزادی یا جبر اجتماعی

۱۳۹۱/۱۱/۱۲

رجبی، آذربایجانی و میرسپاه

۳۸

۱۰۷

DVD

هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه

۱۳۹۱/۱۲/۲۴

غروی، شهریاری، عباس زاده

۳۹

۱۰۸

DVD

ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی

۱۳۹۱/۱۲/۱۷

آیت الله فیاضی، آیت الله رشاد

۴۰

۱۰۹

DVD

پنجمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله حضرت آیت الله سید حسن مصطفوی

۱۳۹۲/۰۳/۰۸

آیت الله مصطفوی، آیت الله فیاضی، آیت الله غروی

۴۱

۱۱۰

DVD

اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی

۱۳۹۲/۰۳/۰۹

آیت الله فیاضی

۴۲

۱۱۱

۲DVD

نرم افزار حکمت ۱

نشست های نمایشگاه بین المللی قرآن

۴۳

۱۱۲

DVD

چهارمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله شیخ محمد محمدی گیلانی

۱۳۹۱/۰۳/۳۱

آیت الله فیاضی، آیت الله مقتدایی، معلمی

۴۴

۱۱۳

DVD

کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار

۱۳۹۲/۰۸/۰۹

رمضانی، یزدان پناه

۴۵

۱۱۴

DVD

دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی

۱۳۹۲/۰۸/۳۰

آیت الله اعرافی، آیت الله رشاد

۴۶

۱۱۵

DVD

برهان وجودی در اندیشه اسلامی(جلسه اول)

۱۳۹۲/۰۹/۲۱

آیت الله فیاضی، شیروانی،افضلی

۴۷

۱۲۲

DVD

ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و اجلال از مقام علمی آیت الله دکتر بهشتی

۱۳۹۳/۰۲/۳۱

دکتر احمدی

تیرماه ۹۳
۴۸ ۱۲۷ DVD برهان وجودی در اندیشه اسلامی(جلسه دوم)

۱۳۹۳/۰۹/۱۳

افضلی، سلیمانی، جعفری دی ماه ۹۳
۴۹ ۱۲۸ DVD نرم افزار حکمت ۲ رمضان ۹۲ نشستهای علمی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دی ماه ۹۳
۵۰ ۱۳۱ DVD ۱- بررسی شخصیت دجال بصره
۲- همگرایی مذاهب اسلامی در نقد و نفی تکفیری‌ها

۱۳۹۳/۰۴/۰۹
۱۳۹۳/۰۴/۱۲

رضانژاد اردیبهشت ۹۴
۵۱ ۱۳۲ DVD فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا

۱۳۹۳/۱۰/۱۱

آذربایجانی،برنجکار، گرجیان اردیبهشت ۹۴
۵۲ ۱۳۳ DVD فطرت؛ بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا – شیوهای شکوفایی فطرت

۱۳۹۳/۱۲/۰۷

برنجکار، گرجیان اردیبهشت ۹۴
۵۳ ۱۳۸ DVD حکمت ۳ ( اولین دوره کارگاه های آموزشی علم دینی) تیرماه۹۴
۵۴ ۱۳۹ DVD جایگاه اعیان ثابته در علم خدا

۱۳۹۳/۱۲/۱۴

رمضانی – معلمی تیرماه۹۴
۵۵ ۱۴۰ DVD هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم و اندیشمند فرزانه حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

دکتر حداد عادل تیرماه۹۴
۵۶ ۱۴۲ DVD نقش صدرالمتألهین در علوم اسلامی ( ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام)

۱۳۹۳/۰۳/۰۱

رمضانی – امینی نژاد تیرماه۹۴
۵۷ ۱۴۳ DVD مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

۱۳۹۴/۰۲/۱۸

دکتر صدرا – نجف لک زایی تیرماه۹۴
۵۸ ۱۴۴ DVD ضرورت فلسفه در جهان معاصر

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

فیاضی – غروی – رمضانی
رضائی تهرانی
تیرماه۹۴
۵۹ ۱۴۷ DVD بازخوانی و بازتعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

پارسانیا – خسروپناه – امینی نژاد تیرماه۹۴
۶۰ ۱۴۹ DVD عرفان اسلامی از نگاه امام خمینی (ره) ، بنیاد ها و دستاوردها ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ یزدان پناه – رضایی تهرانی و فنایی اشکوری تیرماه۹۴
۶۱ ۱۵۴ DVD دومین گردهمایی اساتید علوم عقلی (اجلال از مقام علمی آیت ا… انصاری شیرازی) ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ فیاضی – مهندسی اعوانی آبان ماه ۹۴
۶۲ ۱۵۷ DVD علم تفصیلی خدا به ما سوی ا… قبل از خلق ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ فیاضی رمضانی دی ماه ۹۴
۶۳ ۱۵۸ DVD نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ بهشتی احمدی
امینی نژاد
دی ماه ۹۴
۶۴ ۱۵۹ DVD نقد و بررسی نظریه این همانی ذهن و مغز ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ همتی مقدم صائمی یوسفی دی ماه ۹۴
۶۵ ۱۶۰ DVD عدم تناهی واجب تعالی؛ مفهوم ، مبانی و نتایج ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ فیاضی – رمضانی-گرجیان دی ماه ۹۴
۶۶ ۱۴۶ DVD نشست انرژی در فیزیک و فلسفه ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ گلشنی-عباسی-موحد ابطحی اسفند ۹۴
۶۷ ۱۷۲ DVD چیستی ، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ رشاد- پارسانیا- خسروپناه -مجتبی مصباح دی ۹۵
۶۸ ۱۷۷ DVD تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ عبداللهی – قائمی نیا – رضایی دی ۹۵
۶۹ ۱۷۸ DVD زمان در ماوراء طبیعت ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ فیاضی – رمضانی- یوسفی بهمن ۹۵
۷۰ ۱۷۹ DVD حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ پارسانیا- نجف لک زایی – صدار – شریف لک زایی بهمن ۹۵
۷۱ ۱۸۰ DVD حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ عباسی- توکلی بینا- جلالی فر – موحد ابطحی اسفند ۹۵
۷۲ ۱۸۱ DVD نوآوری های فلسفی ، کلامی ، مرحوم علامه طباطبایی ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ رضایی تهرانی – سعیدی مهر – کهنسال آبان ۹۵
۷۳ ۱۸۳ DVD تداخل موجودات یا معیت قیومیه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ فیاضی – رمضانی – گرجیان فروردین ۹۶
۷۴ ۱۸۴ DVD نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ سادات منصوری – پوراسماعیل – رضاپور اردیبهشت ۹۶
۷۵ ۱۸۸ DVD فلسفه سیاسی صدرالمتألهین ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ جوادی آملی – نجف لک زایی دلیر – امیدی خرداد ۹۶
۷۶ ۱۸۹ DVD بازخوانی رویکرد پارادایمی در تولید علم ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ایمان، باقری، مسعودی اردیبهشت ۹۶
۷۷ ۱۹۳ DVD نوآوری های کلامی علامه خفری ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ سبحانی، جبرئیلی، کریمی مهر ۹۶
۷۸ ۱۹۴ DVD امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کیاشمشکی، امینی نژاد آبان ۹۶
۷۹ ۱۹۵ DVD نقد و بررسی معنویت مدرن ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ غفاری، قره باغ، جعفری آذر ۹۶
۸۰ ۱۹۶ DVD رابطه فقه و اخلاق ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ اعرافی، اراکی، هدایتی آذر ۹۶
۸۱ ۲۰۱ DVD نقش عقل عملی در علوم انسانی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ یزدان پناه، مصباح، فتحعلی خانی دی ۹۶
۸۲ ۲۰۲ DVD نقد قرائت انسانی از دین ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساجدی، شریفی، جعفری دی ۹۶
۸۳ ۲۰۳ DVD ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ واعظی، حکمت نیا، حسینی بهمن ۹۶
۸۴ ۲۰۷ DVD زمان در ماوراء طبیعت (جلسه دوم) ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ فیاضی، رمضانی، یوسفی اسفند ۹۶
۸۵ ۲۰۸ DVD فلسفه علم کلام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ رضانژاد، خسروپناه، ایزدهی،جبرئیلی اسفند ۹۶
۸۶ ۲۰۹ DVD مفهوم شناسی وشاخصههای عقلانیت وحیانی دینی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ پارسانیا،یزدان پناه و ابراهیمی پور فروردین ۹۷
۸۷ ۲۱۱ DVD بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ رمضانی، پارسانیا، عبودیت، امینی نژاد مهر ۹۷
۸۸ ۲۱۲ DVD حکمت و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ واعظی، لکزایی، صدرا، یوسفی راد آبان ۹۷
۸۹ ۲۱۳ DVD نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اعرافی، فیاضی، معلمی آبان ۹۷
۹۰ ۲۱۴ DVD نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساجدی، آیت اللهی، جعفری آذر ۹۷
۹۱ ۲۱۵ DVD هم اندیشی در باب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمان ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ یزدانپ ناه، سلیمانی امیری، پارسانیا، بهشتی، احسن، طالب زاده، مصطفوی آذر ۹۷
۹۲ ۲۱۸ DVD دلالتهای تربیتی فلسفه زیبایی شناسی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ همازاده، سفیدخوش، علم الهدی، نهاوندی شهریور ۹۷
۹۳ ۲۱۹ DVD نقش اخلاق اسلامی در سبک زندگی ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ مهدوی کنی، شریفی، فصیحی اسفند ۹۷
۹۴ ۲۲۰ DVD چیستی حکمت عملی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ یزدان پناه، جوادی و انصاریان فروردین ۹۸
۹۵ ۲۲۱ DVD همایش شهید مطهری و تمدن نوین اسلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ سبحانی، فیاضی، اعرافی و پارسانیا اردیبهشت ۹۸

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تعداد تولید

۱

۳۲

۴DVD

هیئت؛ تشریح الافلاک

۳۴

رمضانی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تعداد تولید

۱

۱۷۷ DVD تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ عبداللهی قائمی نیا – رضایی
۲ ۱۷۸ DVD زمان در ماوراء طبیعت ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ فیاضی رمضانی- یوسفی
۳ ۱۷۹ DVD حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ پارسانیا- نجف لک زایی صدار شریف لک زایی
۴ ۱۸۰ DVD حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ عباسی- توکلی بینا- جلالی فر موحد ابطحی
۵ ۱۸۱ DVD نوآوری های فلسفی ، کلامی ، مرحوم علامه طباطبایی ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ رضایی تهرانی سعیدی مهر – کهنسال
۶ ۱۸۳ DVD تداخل موجودات یا معیت قیومیه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ فیاضی رمضانی – گرجیان
۷ ۱۸۴ DVD نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ سادات منصوری پوراسماعیل – رضاپور
۸ ۱۸۸ DVD فلسفه سیاسی صدرالمتألهین ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ جوادی آملی نجف لک زایی دلیر – امیدی