گروه عرفان

 گروه علمی عرفان از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۲۶ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوع علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هم اکنون حضرت حجت الاسلام و المسلمین یزدان پناه مدیر گروه و حجت الاسلام و المسلمین امینی نژاد دبیر گروه عرفان را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی عرفان + خلاصه بحث   

اعضای گروه علمی عرفان :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ ا لهی منش رضا ۱۵ شهسواری حسین
۲ اعلایی بناب علی ۱۶ شیروانی علی
۳ امینی نژاد علی ۱۷ عشاقی حسین
۴ آذربایجانی مسعود ۱۸ فاضل محمد هادی
۵ تحریری محمد باقر ۱۹ فنائی اشکوری محمد
۶ جوادی آملی مرتضی ۲۰ کارشناس علی
۷ جوادی گیلانی محمد هادی ۲۱ گرجیان محمد مهدی
۸ خزائلی محمدعلی ۲۲ محمدی اردشیر
۹ رحیقی حسنعلی ۲۳ مصطفی پور محمد رضا
۱۰ رمضانی حسن ۲۴ نائیجی محمد حسین
۱۱ زمانی قمشه ای علی ۲۵ واحد جوان وحید
۱۲ سروش جمال ۲۶ یزدان پناه سید یدالله
۱۳ سلیمانی امیری عسکری ۲۷ شکریان اسدا…
۱۴ عبدالعزیز دفتری ۲۸ سید احمد غفاری قره باغ