پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود

پنجاه و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع فضای مجازی یا جهان مجازی؟(تمهیدی بر فلسفه تکنولوژی)“ با ارائه “آقای دکتر حسنی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.