تبیین روش حضرت علامه در تفسیر قرآن کریم

دومین جلسه “تبیین روش حضرت علامه در تفسیر قرآن کریم و مقایسه آن با سایر مکاتب تفسیری (جلسه دوم)” با سخنرانی آیت الله محمد باقر تحریری دوشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۶ در مدرسه مروی تهران برگزار می شود.

برای ورود به جلسه کلیک نمایید.