یکصد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوعات “۱-ضرورت تاسیس دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی ۲-تبیین منظر انسان شناسی با تاکید بر محور فطرت و طبیعت” با هم اندیشی اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۲۰ به صورتمجازی وآنلاین برگزار می شود.