شصتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

شصتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی (جلسه دوم)” با ارائه آقای دکتر سعید امیرکاوه سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار می شود.