شصت و دومین جلسه گروه فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

شصت و دومین جلسه گروه فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “کاربست تحلیل منطق دانان مسلمان از واقع نمایی محاکات در هنر فیلم” با ارائه حجت الاسلام محمد بختیاری سه شنبه ۱۶ دی ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار می شود.