کتاب “حکمت صدرایی(جلد پنجم)” منتشر شد.

جلد پنجم کتاب حکمت صدرایی که به مباحث معاد؛ مقدمات و نتایج آن می‌پردازد توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

کتاب شریف «الشواهد الربوبیه» از میان کتب ملاصدرا جهت فهم حکمت متعالیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بعد از اسفار نوشته شده، تطویل اسفار را ندارد، و نسبتاً جامع افکار ملاصدراست. این کتاب نیازمند شرح، تبیین و تعلیقه جهت رفع اغلاق و غنی‌سازی با دیگر کتب ملاصدرا می‌باشد و در نهایت نقد و بررسی مطالب آن، موجب رشد و پویایی فلسفه اسلامی است.