یکصد و بیست و سومین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و بیست وسومین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “بررسی اصالت و کارایی شیوه های علامه مصباح یزدی برای رفع تعارض علم و دین” با ارائه حجت الاسلام دکتر جواد گلی سه شنبه ۱۹ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار می شود.