یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار شد.

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین موضوع “نقد و بررسی گوهر و صدف دین از دیدگاه آقای مصطفی ملکیان”ارائه حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 ساعت 20 به صورت (حضوری و مجازی)در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.