یکصد و پنجاه و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمرانی سیاسی در قرآن کریم” با ارائه حجت الاسلام دکتر بهروزی لک سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.