یکصد و هفتادمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

یکصد و هفتادمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “رابطه توحید ذاتی و ممکنات با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین قدردان“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 28 فروردین ۹7  ساعت 20:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.