پخش بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران همایش حکیم طهران

پخش بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران همایش ملی حکیم طهران در افتتاحیه همایش ملی حکیم طهران

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تهران، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، تالار شیخ صدوق