هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “حقیقت رابطه عمل با جزا با ارائه “حجت الاسلام دکتر زمانی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.