مشاوره حضوری


۱- تکمیل فرم درخواست مشاوره علمی توسط متقاضی؛ متقاضی میتواند فرم درخواست را با مراجعه به واحد مشاوره ی مجمع عالی به آدرس: قم-خیابان ۱۹دی- کوچه ۱۰-فرعی اول سمت چپ-پلاک۵، دریافت و یا از پایگاه اطلاع رسانی مجمع عالی حکمت اسلامی با آدرس: www.Hekmateislami.com دانلود نماید.
۲- واحد مشاوره با توجه به درخواست متقاضی و تاریخ های پیشنهادی وی، با اساتید مربوطه هماهنگی های لازم را به عمل خواهد آورد و زمان مشاوره را به اطلاع متقاضی خواهد رساند.
۳- مشاوره علمی حضوری در محل مجمع عالی حکمت اسلامی یا به انتخاب استاد مشاور، در مکان دیگری صورت خواهد گرفت.