سی و یکمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

سی و یکمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع “فلسفه طنز متعالی با ارائه “حجت الاسلام قلی زاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 19 تیر ۹7  ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی –  شعبه مشهد برگزار می شود.