شصت و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

شصت و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود               
شصت و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع  “بحران فلسفه سیاسی در ایران امروزبا ارائه حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۹ آذر ۹۶  ساعت ۱۹:۳۰ درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.