سی و دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

سی و دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع “جذبه های حکمت وهنر ازعالم خیال با ارائه “حجت الاسلام دکتر احمد ضرابی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 10 مهر ۹7  ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.