یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “بیان یکی از ادله حرکت جوهری و بررسی و نقد آن با ارائه “حجت الاسلام اسدی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.