یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و شصت و دومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “بیان یکی از ادله حرکت جوهری و بررسی و نقد آن با ارائه “حجت الاسلام اسدی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 11 مهر ۹7  ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.