“بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسان در ادیان(جلسه دوم)“ در جلسه گروه علمی فلسفه دین

نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع بررسی تطبیقی ساحات وجودی انسان در ادیان(جلسه دوم)“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر حسینی قلعه بهمن“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 23 بهمن ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.