یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار شد+خلاصه بحث

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع نگاهی معرفت شناختی و هستی شناختی به اصل علیّت از دیدگاه چهار فیلسوف(لاک،هیوم،عزالی و شهید مطهری) با ارائه “حجت الاسلام دکتر علیزاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

اصل علیّت یکی از اساسی‌ترین اصول عقل بشری است، یعنی اصل کلی، بدیهی و یقینی و پایه اصول دیگر عقل است. ولی با این حال مورد تردید بعضی از اندیشمندان قرار گرفته است که در این مقاله مقایسه‌ای بین لاک و هیوم و غزالی و شهید مطهری در این باب صورت می‌گیرد که روشن ‌شود که اولاً بین لاک و هیوم در این اصل تفاوت چشمگیر وجود دارد زیرا لاک اصل علیّت را می‌پذیرد و مفاهیم آن را برگرفته از درون نفس می‌داند و هیوم آنرا ساخته ذهنی قلمدا می‌کند و نیز بین غزالی و هیوم فرق اساسی وجود دارد. زیرا هیوم از اساس آن را نمی‌پذیرد و غزالی فقط علیّت فاعلی در موجودات مادی و ضرورت علی در فاعل مختار را نمی‌پذیرد ولی اصل علیّت را یقینی و بدیهی می‌داند و نیز روشن می‌شود که در فلسفه اسلامی علم حضوری راه خوبی برای انتزاع مفهوم علّت و معلول و حلّ مشکل کانت و هیوم است و بدون یافتن منشأ انتزاع نیز قضیه اصل علیّت به عنوان یک قضیه حقیقیه مشکلی بر سر راه خود ندارد.