یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع تبیین ساختار معرفت شناسی اسلامی با معرفت شناسی غربی(دستاوردی از مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی)“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.