چهل و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود

چهل و سومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع تبیین نقش مبانی معرفت شناختی در شکل گیری فرم و جهت گیری محتوا در مکتبهای هنری“ با ارائه “آقای دکتر حسین شایسته“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.