“نگاهی به فلسفه نظریه ارتباطات“ در جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات

چهل و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع نگاهی به فلسفه نظریه ارتباطات“ با ارائه “آقای دکتر آذری“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۴ تیر ۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

محور های اصلی:

  1. فلسفه‌ی ارتباطات: چیستی و ماهیت
  2. زمینه‌های فلسفی و روندهای تاریخی در پدیداری تحول معرفتیِ نظریه‌های ارتباطات
  3. فیلسوفان و مسائل فلسفی‌نگر در علم ارتباطات
  4. رویکردهای فلسفی به بنیان‌های فکری و روشی نظریه‌های ارتباطات
  5. به‌ سوی فلسفه‌ی نظریه‌های ارتباطات
  6. تحلیل فلسفی نظریه‌های ارتباطات: الگوی پارادایمی
  7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

خلاصه­ی بحث:

عبارت­کلیدی «فلسفه‌یِ نظریه‌های ارتباطات» مفهومی عمیق، روش‌مند، تبیینی و بینش‌نگر است که هم به مناقشه‌ها، مُجادله‌ها و مضامینِ زیربنایی «علم­ارتباطات» اشاره دارد و هم به نظام باورها، تاریخ عقاید و اندیشه‌های متفکران فیلسوف ارتباطیِ درونِ نحله‌ها و مکاتب فکری و روشیِ حوزه‌های معرفتی فلسفه و علم ارتباطات. امروزه با وجود بیش از ده‌ها درسنامه، دستنامه، کتاب سال و خوانش‌های تخصصی در این زمینه به ویژه پارادایم‌ها و رویکردهای غالب نظری و عملی پنج انجمن علمی جهانی در حوزه و رشته‌ی ارتباطات، می‌توان بی‌تردید اذعان کرد که اصول و مبانی نظریه‌های ارتباطات و حتی روش‌شناسی‌های مترتب بر آن، در بردارنده‌ی بسترها و بنیان‌های جهان­بینی فلسفی ا‌ست. این جُستار ضمن توجه و دقت نظر به این بحث با هدف شناخت و آشنایی محتوایی در پی پاسخ به این پرسش بنیادی ا‌ست که «آیا نظریه‌های ارتباطات، مبتنی بر بنیان‌ها و نظام‌های فلسفی تدوین، ساخته و پرداخته شده‌اند؟» نیز می‌کوشد تا درک مقدماتیِ متفاوت‌تری به این روند نظام‌مند مطالعاتی داشته باشد.

———————————————————————–

* عضو هیأت علمی دانشکده­ی علوم ارتباطات و مطالعات رسانه­ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی azarigh2012@gmail.com) )  

واژگان کلیدی: ارتباطات انسانی، علم ارتباطات، فلسفه‌ی ارتباطات، فیلسوفان ارتباطی، نظریه‌پردازان ارتباطی و رسانه‌ای، نظریه‌پردازی ارتباطات، نظریه‌های ارتباطات، مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای، و مکاتب فکری و روشی.