خانه معاونت ها آموزش دوره کوتاه مدت

دوره کوتاه مدت

تعداد ثبت نام شده تعداد جلسات جنسیت شماره دوره نوع دوره سال تحصیلی محل برگزاری ساعت برگزاری روزها تاریخ خاتمه تاریخ شروع استاد نام دوره ردیف
۹ ۱۲ برادران ۱۹ کوتاه مدت ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مجمع عالی حکمت اسلامی ۴:۰۰pm یکشنبه‌ها ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۱۴۰۲/۷/۹  محمد صادق  علیپور مهارت آموزی برای کودک با رویکرد اسلامی ۱
۳۵ ۱۲ خواهران ۱۹ کوتاه مدت ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مجمع عالی حکمت اسلامی ۴:۰۰pm یکشنبه‌ها ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۴۰۲/۷/۹  محمد صادق  علیپور مهارت آموزی برای کودک با رویکرد اسلامی ۲
ردیف نام دوره نوع کلاس استاد ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ خاتمه تعداد جلسات تعداد ثبت نام شده تعداد شرکت کننده
۱ آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان برادران اساتید فلسفه سیاسی ۰۸:۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۹ ۶ ۶
۲ آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان خواهران اساتید فلسفه سیاسی ۰۸:۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۳ ۳
۳ معرفت شناسی پیشرفته (گزاره های پسین) برادران حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین زاده یزدی ۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲۱ ۴ ۴
ردیف نام دوره نوع کلاس استاد ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ خاتمه تعداد جلسات تعداد ثبت نام شده تعداد شرکت کننده
۱ روش شناسی برادران حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین زاده یزدی ۱۰:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴ ۵ ۵
ردیف نام دوره نوع کلاس استاد ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ خاتمه تعداد جلسات تعداد ثبت نام شده تعداد شرکت کننده
۱ معرفت شناشی پیشرفته برادران حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین زاده یزدی ۰۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۲۶ ۰ ۰
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه روز ساعت
۱ علم النفس صدرایی عبودیت ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ یکشنبه ها ۱۵-۱۶:۳۰
۲ معرفت شناسی پیشرفته حسین زاده یزدی ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ پنج شنبه ها ۸-۱۰
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی؛ درآمدی بر اجتهاد اخلاقی شریفی ۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ پنج شنبه ها
۲ فلسفه حقوق آذریان ۶ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ چهارشنبه ها
۳ معرفت شناسی پیشرفته حسین زاده یزدی ۲۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ یکشنبه ها
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ آشنایی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی فنائی اشکوری ۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ یکشنبه ها
۲ ایده آلیسم آلمانی  طالب زاده ۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شنبه ها
۳ فلسفه روانشناسی  آذربایجانی ۹ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شنبه ها
۴ فلسفه علم قاره ای ملایری ۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ چهار شنبه ها
۵ فلسفه اخلاق ( فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) شریفی ۹ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ پنج شنبه ها
۶ معرفت شناسی حسین زاده یزدی ۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ یکشنبه ها
 ردیف  موضوع استاد  آقای تعداد  جلسات  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه  توضیحات
۱ علم النفس شواهد الربوبیه با رویکرد معرفت شناسی معلمی ۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ پنج شنبه ها
۲ فلسفه روان شناسی آذربایجانی ۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان (وهابیت) رضانژاد ۱۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
۲ نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم) قمی ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
۳ معرفت شناسی (۲) معلمی ۱۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان (وهابیت) رضانژاد اعلام خواهد شد
۲ فلسفه علم (۲) میرسپاه ۲۳ ۱۳۹۱/۷/۱۱ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
۳  فلسفه تحلیلی (با رویکرد تطبیقی به مباحث الفاظ علم اصول) عبداللهی ۱۴ ۱۳۹۱/۷/۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
۴ مکاتب فلسفی جهان اسلام رضایی ۱۳ ۱۳۹۱/۸/۲ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ویژه خواهران
۵ اصول و روش رئالیسم نبویان ۱۳ ۱۳۹۱/۸/۱۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ویژه خواهران
۶ تفکر عقلی در کتاب و سنت عبدی ۱۳ ۱۳۹۱/۸/۱۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ ویژه خواهران
۷ الجوهر النضید غفاری ۶ ۱۳۹۱/۸/۱۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ویژه خواهران
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد و بررسی روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز(تجربه دینی)

آذربایجانی ۹ ۱۳۹۰/۱۲/۷ ۱۳۹۱/۲/۲۴ اتمام دوره
۲

فلسفه اخلاق

خواص ۱۲ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ۱۳۹۱/۳/۱۷ اتمام دوره
۳

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان(وهابیت)

رضانژاد ۱۴ ۱۳۹۱/۱/۲۶ ۱۳۹۱/۳/۷ اتمام دوره
۴

فلسفه علم(۱)

میرسپاه ۱۴ ۱۳۹۰/۱۲/۱ ۱۳۹۱/۳/۲۳ اتمام دوره
۵

علم النفس فلسفی

یوسفی ۴ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۳/۱ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

امامت تطبیقی (تحلیل و بررسی امامت)

زهادت ۱۴ ۱۳۹۰/۷/۲۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ اتمام دوره
۲

روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

آذربایجانی ۱۰ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ اتمام دوره
۳

فلسفه ذهن (نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌های معاصر فلسفه ذهن)

ذاکری ۱۱ ۱۳۹۰/۷/۱۹ ۱۳۹۰/۷/۱۸ اتمام دوره
۴

فلسفه تحلیلی (با رویکرد تطبیقی به مباحث الفاظ علم اصول)

عبداللهی ۲۰ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ۱۳۹۱/۲/۳۱ اتمام دوره
۵

فرق انحرافی معاصر (صوفیه، غالیان، اهل حق، شیخیه، بهائیت و…)

رضانژاد ۲۵ ۱۳۹۰/۷/۲۰ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

بررسی جریانهای فکری بالکان

خلیلوویچ ۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۰/۲/۵ اتمام دوره
۲

چالشهای فکری جهان معاصر

پارسانیا ۱۱ ۱۳۸۹/۱۲/۸ ۱۳۹۰/۳/۸ اتمام دوره
۳

نقد و بررسی روانشناسی دین (ویلیام جیمز)

آذربایجانی ۷ ۱۳۹۰/۱/۲۷ ۱۳۹۰/۳/۲۸ اتمام دوره
۴

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب شیطان پرستی

شریفی ۵ ۱۳۹۰/۱/۲۲ ۱۳۹۰/۳/۲۳ اتمام دوره
۵

بازتاب مکاتبات فلسفی غرب در میان اسلام

قمی ۸ ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۱۳۹۰/۳/۱۲ اتمام دوره
۶

زبان دین

ساجدی ۴ ۱۳۹۰/۱/۳۱ ۱۳۹۰/۲/۲۰ اتمام دوره
۷

افعال گفتاری در فلسفه تحلیلی و علم اصول

عبداللهی ۱۴ ۱۳۹۰/۲/۳۱ ۱۳۹۰/۴/۸ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر بابیه و بهائیت

رضانژاد ۱۷ ۱۳۸۹/۱/۲۸ ۱۳۸۹/۳/۱۰ اتمام دوره
۲

نقد و بررسی فلسفه غرب – هیوم

فتحعلی خانی ۵ ۱۳۸۹/۱/۳۰ ۱۳۸۹/۳/۱۷ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر شیخیه

رضانژاد ۱۳ ۱۳۸۸/۷/۱۹ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ اتمام دوره
۲

شاخصه های عرفان ناب شیعی

فنایی اشکوری ۵ ۱۳۸۸/۷/۲۰ ۱۳۸۸/۸/۱۸ اتمام دوره
۳

تجربه دینی

شیروانی ۸ ۱۳۸۸/۷/۲۴ ۱۳۸۸/۹/۱۹ اتمام دوره
۴

نقد و بررسی فلسفه غرب کانت

محمدرضایی ۱۳ ۱۳۸۸/۷/۱۳ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد فلسفه غرب کانت

محمدرضایی ۶ ۱۳۸۸/۲/۱ ۱۳۸۸/۳/۱۲ اتمام دوره
۲

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب

شریفی ۵ ۱۳۸۸/۲/۱۲ ۱۳۸۸/۳/۱۶ ویژه خواهران
اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ علم دینی پارسانیا ۵ ۱۳۸۷/۷/۲۴ ۱۳۸۷/۸/۲ اتمام دوره
۲

نقد و بررسی فرق انحرافی معاصر

رضانژاد ۲۱ ۱۳۸۷/۷/۲۸ ۱۳۸۸/۲/۶ اتمام دوره
۳

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب

شریفی ۹ ۱۳۸۷/۷/۲۰ ۱۳۸۷/۹/۳۰ اتمام دوره
۴

تحلیل و بررسی اصالت وجود

عبودیت ۷ ۱۳۸۷/۷/۲۳ ۱۳۸۷/۹/۵ اتمام دوره
۵

تفسیر المیزان

غروی ۱۰ ۱۳۸۷/۷/۲۲ ۱۳۸۷/۱۰/۲ اتمام دوره
۶

نقد و بررسی فلسفه غرب

قمی ۷ ۱۳۸۷/۸/۹ ۱۳۸۷/۱۲/۱۵ اتمام دوره
۷

نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن

میری ۶ ۱۳۸۷/۷/۲۲ ۱۳۸۷/۱۱/۸ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ علم دینی پارسانیا ۴ ۱۳۸۷/۲/۱۶ ۱۳۸۷/۳/۱۳ اتمام دوره
۲

فرق انحرافی معاصر

رضانژاد ۶ ۱۳۸۷/۲/۱۱ ۱۳۸۷/۳/۵ ویژه خواهران
اتمام دوره
۳

فرق انحرافی معاصر

رضانژاد ۵ ۱۳۸۷/۲/۱۱ ۱۳۸۷/۲/۲۹ اتمام دوره
۴

معرفت شناسی ۱

رضانیا ۵ ۱۳۸۷/۲/۱۰ ۱۳۸۷/۳/۲۸ اتمام دوره
۵

آشنایی با معتزلیان جدید ۲

علمی ۲ ۱۳۸۷/۲/۱۶ ۱۳۸۷/۲/۲۳ اتمام دوره
۶

شاخصه‌های عرفان ناب شیعی

فنائی اشکوری ۳ ۱۳۸۷/۲/۷ ۱۳۸۷/۲/۲۱ ویژه خواهران
اتمام دوره
۷

کلیات فلسفه سیاسی اسلام

واعظی ۳ ۱۳۸۷/۲/۱۱ ۱۳۸۷/۲/۲۵ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

چیستی فلسفه سیاسی اسلام

پارسانیا ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ اتمام دوره
۲ امامت ربانی گلپایگانی ۲۲ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ ۱۳۸۷/۳/۸ اتمام دوره
۳

آشنائی با معتزلیان جدید ۱

علمی ۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ اتمام دوره
۴

رابطه نفس و بدن

غروی ۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ اتمام دوره
۵

اثبات علم حصولی پیشین خداوند

فیاضی ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ ۱۳۸۶/۱۲/۲ اتمام دوره
۶

معرفت شناسی

معلمی ۸ ۱۳۸۷/۱/۲۲ ۱۳۸۷/۹/۱۴ اتمام دوره
۷

چیستی عرفان نظری و کارکرد آن

یزدان پناه ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ ۱۳۸۶/۱۲/۲ اتمام دوره