دوره کوتاه مدت

ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه روز ساعت
۱ علم النفس صدرایی عبودیت ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ یکشنبه ها ۱۵-۱۶:۳۰
۲ معرفت شناسی پیشرفته حسین زاده یزدی ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ پنج شنبه ها ۸-۱۰
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی؛ درآمدی بر اجتهاد اخلاقی شریفی ۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ پنج شنبه ها
۲ فلسفه حقوق آذریان ۶ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ چهارشنبه ها
۳ معرفت شناسی پیشرفته حسین زاده یزدی ۲۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ یکشنبه ها
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ آشنایی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی فنائی اشکوری ۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ یکشنبه ها
۲ ایده آلیسم آلمانی  طالب زاده ۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شنبه ها
۳ فلسفه روانشناسی  آذربایجانی ۹ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شنبه ها
۴ فلسفه علم قاره ای ملایری ۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ چهار شنبه ها
۵ فلسفه اخلاق ( فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) شریفی ۹ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ پنج شنبه ها
۶ معرفت شناسی حسین زاده یزدی ۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ یکشنبه ها
 ردیف  موضوع استاد  آقای تعداد  جلسات  تاریخ شروع  تاریخ خاتمه  توضیحات
۱ علم النفس شواهد الربوبیه با رویکرد معرفت شناسی معلمی ۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ پنج شنبه ها
۲ فلسفه روان شناسی آذربایجانی ۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان (وهابیت) رضانژاد ۱۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
۲ نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم) قمی ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
۳ معرفت شناسی (۲) معلمی ۱۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان (وهابیت) رضانژاد اعلام خواهد شد
۲ فلسفه علم (۲) میرسپاه ۲۳ ۱۳۹۱/۷/۱۱ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
۳  فلسفه تحلیلی (با رویکرد تطبیقی به مباحث الفاظ علم اصول) عبداللهی ۱۴ ۱۳۹۱/۷/۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
۴ مکاتب فلسفی جهان اسلام رضایی ۱۳ ۱۳۹۱/۸/۲ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ویژه خواهران
۵ اصول و روش رئالیسم نبویان ۱۳ ۱۳۹۱/۸/۱۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ویژه خواهران
۶ تفکر عقلی در کتاب و سنت عبدی ۱۳ ۱۳۹۱/۸/۱۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ ویژه خواهران
۷ الجوهر النضید غفاری ۶ ۱۳۹۱/۸/۱۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ویژه خواهران
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد و بررسی روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز(تجربه دینی)

آذربایجانی ۹ ۱۳۹۰/۱۲/۷ ۱۳۹۱/۲/۲۴ اتمام دوره
۲

فلسفه اخلاق

خواص ۱۲ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ۱۳۹۱/۳/۱۷ اتمام دوره
۳

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات مخالفان(وهابیت)

رضانژاد ۱۴ ۱۳۹۱/۱/۲۶ ۱۳۹۱/۳/۷ اتمام دوره
۴

فلسفه علم(۱)

میرسپاه ۱۴ ۱۳۹۰/۱۲/۱ ۱۳۹۱/۳/۲۳ اتمام دوره
۵

علم النفس فلسفی

یوسفی ۴ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۱۳۹۱/۳/۱ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

امامت تطبیقی (تحلیل و بررسی امامت)

زهادت ۱۴ ۱۳۹۰/۷/۲۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ اتمام دوره
۲

روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

آذربایجانی ۱۰ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ اتمام دوره
۳

فلسفه ذهن (نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌های معاصر فلسفه ذهن)

ذاکری ۱۱ ۱۳۹۰/۷/۱۹ ۱۳۹۰/۷/۱۸ اتمام دوره
۴

فلسفه تحلیلی (با رویکرد تطبیقی به مباحث الفاظ علم اصول)

عبداللهی ۲۰ ۱۳۹۰/۷/۱۷ ۱۳۹۱/۲/۳۱ اتمام دوره
۵

فرق انحرافی معاصر (صوفیه، غالیان، اهل حق، شیخیه، بهائیت و…)

رضانژاد ۲۵ ۱۳۹۰/۷/۲۰ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

بررسی جریانهای فکری بالکان

خلیلوویچ ۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۱۳۹۰/۲/۵ اتمام دوره
۲

چالشهای فکری جهان معاصر

پارسانیا ۱۱ ۱۳۸۹/۱۲/۸ ۱۳۹۰/۳/۸ اتمام دوره
۳

نقد و بررسی روانشناسی دین (ویلیام جیمز)

آذربایجانی ۷ ۱۳۹۰/۱/۲۷ ۱۳۹۰/۳/۲۸ اتمام دوره
۴

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب شیطان پرستی

شریفی ۵ ۱۳۹۰/۱/۲۲ ۱۳۹۰/۳/۲۳ اتمام دوره
۵

بازتاب مکاتبات فلسفی غرب در میان اسلام

قمی ۸ ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۱۳۹۰/۳/۱۲ اتمام دوره
۶

زبان دین

ساجدی ۴ ۱۳۹۰/۱/۳۱ ۱۳۹۰/۲/۲۰ اتمام دوره
۷

افعال گفتاری در فلسفه تحلیلی و علم اصول

عبداللهی ۱۴ ۱۳۹۰/۲/۳۱ ۱۳۹۰/۴/۸ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر بابيه و بهائيت

رضانژاد ۱۷ ۱۳۸۹/۱/۲۸ ۱۳۸۹/۳/۱۰ اتمام دوره
۲

نقد و بررسي فلسفه غرب – هيوم

فتحعلی خانی ۵ ۱۳۸۹/۱/۳۰ ۱۳۸۹/۳/۱۷ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر شيخيه

رضانژاد ۱۳ ۱۳۸۸/۷/۱۹ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ اتمام دوره
۲

شاخصه هاي عرفان ناب شيعي

فنایی اشکوری ۵ ۱۳۸۸/۷/۲۰ ۱۳۸۸/۸/۱۸ اتمام دوره
۳

تجربه ديني

شیروانی ۸ ۱۳۸۸/۷/۲۴ ۱۳۸۸/۹/۱۹ اتمام دوره
۴

نقد و بررسي فلسفه غرب كانت

محمدرضایی ۱۳ ۱۳۸۸/۷/۱۳ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

نقد فلسفه غرب كانت

محمدرضایی ۶ ۱۳۸۸/۲/۱ ۱۳۸۸/۳/۱۲ اتمام دوره
۲

نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب

شریفی ۵ ۱۳۸۸/۲/۱۲ ۱۳۸۸/۳/۱۶ ویژه خواهران
اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ علم دینی پارسانیا ۵ ۱۳۸۷/۷/۲۴ ۱۳۸۷/۸/۲ اتمام دوره
۲

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر

رضانژاد ۲۱ ۱۳۸۷/۷/۲۸ ۱۳۸۸/۲/۶ اتمام دوره
۳

نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب

شریفی ۹ ۱۳۸۷/۷/۲۰ ۱۳۸۷/۹/۳۰ اتمام دوره
۴

تحليل و بررسي اصالت وجود

عبودیت ۷ ۱۳۸۷/۷/۲۳ ۱۳۸۷/۹/۵ اتمام دوره
۵

تفسير الميزان

غروی ۱۰ ۱۳۸۷/۷/۲۲ ۱۳۸۷/۱۰/۲ اتمام دوره
۶

نقد و بررسی فلسفه غرب

قمی ۷ ۱۳۸۷/۸/۹ ۱۳۸۷/۱۲/۱۵ اتمام دوره
۷

نقد و بررسي رويكردهاي هرمنوتيك به قرآن

میری ۶ ۱۳۸۷/۷/۲۲ ۱۳۸۷/۱۱/۸ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱ علم دینی پارسانیا ۴ ۱۳۸۷/۲/۱۶ ۱۳۸۷/۳/۱۳ اتمام دوره
۲

فرق انحرافي معاصر

رضانژاد ۶ ۱۳۸۷/۲/۱۱ ۱۳۸۷/۳/۵ ویژه خواهران
اتمام دوره
۳

فرق انحرافي معاصر

رضانژاد ۵ ۱۳۸۷/۲/۱۱ ۱۳۸۷/۲/۲۹ اتمام دوره
۴

معرفت شناسي ۱

رضانیا ۵ ۱۳۸۷/۲/۱۰ ۱۳۸۷/۳/۲۸ اتمام دوره
۵

آشنايي با معتزليان جديد ۲

علمی ۲ ۱۳۸۷/۲/۱۶ ۱۳۸۷/۲/۲۳ اتمام دوره
۶

شاخصه‌هاي عرفان ناب شيعي

فنائی اشکوری ۳ ۱۳۸۷/۲/۷ ۱۳۸۷/۲/۲۱ ویژه خواهران
اتمام دوره
۷

كليات فلسفه سياسي اسلام

واعظی ۳ ۱۳۸۷/۲/۱۱ ۱۳۸۷/۲/۲۵ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
۱

چيستي فلسفه سياسي اسلام

پارسانيا ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ اتمام دوره
۲ امامت رباني گلپايگاني ۲۲ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ ۱۳۸۷/۳/۸ اتمام دوره
۳

آشنائي با معتزليان جديد ۱

علمی ۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ اتمام دوره
۴

رابطه نفس و بدن

غروی ۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ اتمام دوره
۵

اثبات علم حصولي پيشين خداوند

فیاضی ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ ۱۳۸۶/۱۲/۲ اتمام دوره
۶

معرفت شناسي

معلمی ۸ ۱۳۸۷/۱/۲۲ ۱۳۸۷/۹/۱۴ اتمام دوره
۷

چيستي عرفان نظري و كاركرد آن

یزدان پناه ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ ۱۳۸۶/۱۲/۲ اتمام دوره