خانه جلسات گروه فلسفه‎ های مضاف

جلسات گروه فلسفه‎ های مضاف

جلسات گروه فلسفه های مضاف ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۳/۲۳ ساختار فلسفه های مضاف اعضای گروه
۲ ۱۳۹۰/۳/۹ مباحث داخلی گروه وچگونگی شکل گیری شاخه های جدید اعضای گروه
۳ ۱۳۹۰/۲/۱۲ فلسفه علم اصول(۲) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۴ ۱۳۹۰/۱/۲۹ فلسفه علم اصول(۱) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۵ ۱۳۹۰/۱/۱۵ فلسفه های مضاف(۲ حجج الاسلام طاهری خرم آبادی وخسروپناه
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

 

جلسات گروه فلسفه های مضاف ۱۳۸۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۱۶/۱۲ فلسفه های مضاف(۱) حجت الاسلام والمسلمین طاهری خرم آبادی
۲ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بررسی راهکار های فعال تر شدن گروه اعضای گروه
۳ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ بآشنائی با فلسفه حقوق(۲)/td> دکتر طالبی
۴ ۱۳۸۹/۱۰/۶ آشنائی با فلسفه حقوق(۱) دکتر طالبی
۵ ۱۳۸۹/۹/۸ فلسفه تکنولوژی دکترآیت اللهی
۶ ۱۳۸۹/۸/۱۰ تعین اولویتهای کاری سال ۸۹-۹۰ اعضای گروه
۷ ۱۳۸۹/۴/۲۱ فلسفه زبان دکتر عبداللهی
۸ ۱۳۸۹/۴/۷ فلسفه زبان دکتر عبداللهی
۹ ۱۳۸۹/۳/۲۴ بررسی راههای فعال کردن پروژه های فلسفه های مضاف اعضای گروه
۱۰ ۱۳۸۹/۳/۱۰ مسائل جدیددر فلسفه ذهن دکتر ذاکری
۱۱ ۱۳۸۹/۲/۱۳ مسائل فلسفه ذهن دکتر ذاکری
۱۲ ۱۳۸۹/۱/۳۰ دین وعلوم انسانی(۲) دکتر علی مصباح
۱۳ ۱۳۸۹/۱/۱۶ دین وعلوم انسانی(۱) دکتر علی مصباح
۱۴

 

جلسات گروه فلسفه های مضاف ۱۳۸۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ فلسفه هنر دکتر بلخاری
۲ ۱۳۸۸/۱۲/۳ بررسی طرح توسعه فلسفه های مضاف اقای حبیبی
۳ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ضرورت بالقیاس وبالغیر(مفاد بایدهای اخلاقی)(۳) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۴ ۱۳۸۸/۱۱/۵ ضرورت بالقیاس وبالغیر(مفاد بایدهای اخلاقی)(۲) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۵ ۱۳۸۸/۱۰/۸۸ ضرورت بالقیاس وبالغیر(مفاد بایدهای اخلاقی)(۱) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۶ ۱۳۸۸/۹/۹ علم دینی امکان ماهیت وضرورت دکتر خسرو باقری
۷ ۱۳۸۸/۸/۱۱ شیفتگی و آشفتگی در فلسفه تاریخ(۲) حجت الاسلام والمسلمین الویری
۸ ۱۳۸۸/۷/۲۷ شیفتگی و آشفتگی در فلسفه تاریخ(۱) حجت الاسلام والمسلمین الویری
۹ ۱۳۸۸/۷/۱۳ معجزه دکتر فتحعلی خانی
۱۰ ۱۳۸۸/۵/۲۷ بررسی ونقد سند ملی آموزش وپرورش(۲) آقایان دکتر صادقی، دکتر حسنی، دکتر داوودی، دکتر ذوعلم، دکتر سعید بهشتی، دکتر
۱۱ ۱۳۸۸/۴/۲۳ بررسی ونقد سند ملی آموزش وپرورش(۱) آقایان دکتر صادقی، دکتر داوودی، دکتر ذوعلم، دکتر سعید بهشتی، دکتر آذربایجانی و حبیبی
۱۲ ۱۳۸۸/۴/۱ علم دینی آقای دکتر گلشنی
۱۳ ۱۳۸۸/۳/۲۵ چیستی فلسفه های مضاف(۲) حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه
۱۴ ۱۳۸۸/۳/۴ چیستی فلسفه های مضاف(۱) حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه
۱۵ ۱۳۸۸/۲/۲۱ علم دینی نحوه ی تعامل علم ودین(۲) حجت الاسلام والمسلمین سوزن چی
۱۶ ۱۳۸۸/۲/۷ علم دینی نحوه ی تعامل علم ودین (۱) حجت الاسلام والمسلمین سوزن چی
۱۷ ۱۳۸۸/۱/۲۹ بررسی روند فعالیت گروه اعضاءگروه با حضور رئیس هیئت مدیره‌ و دبیر مجمع عالی

 

جلسات گروه فلسفه های مضاف ۱۳۸۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۷/۸/۱۸ موضوعات درون گروهی اعضای گروه
۲ ۱۳۸۷/۸/۲۲ بررسی علم دینی از دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 

جلسات گروه فلسفه های مضاف ۱۳۸۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ موضوعات درون گروهی اعضای گروه
۲ ۱۳۸۶/۱۰/۱ چیستی علم دینی حجت الاسلام والمسلمین حسین بستان
۳ ۱۳۸۶/۹/۱۷ ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی وعلم بومی دکتر علی پایا
۴ ۱۳۸۶/۹/۱۰ علم دینی(روش شناسی اجتهاد واعتبار سنجی معرفتی آن) حجت الا سلام والمسلمین سید حمید رضا حسنی
۵ ۱۳۸۶/۸/۲۶ ارائه نظریه علم دینی وراههای وصول به آن حجت الا سلام والمسلمین آقانظری
۶ ۱۳۸۶/۸/۱۲ گزارشی ازکنفرانس ژاپن حجت الا سلا م والمسلمین واعظی
۷ ۱۳۸۶/۴/۳۰ مذاکرات درون گروهی اعضای گروه
۸ ۱۳۸۶/۴/۱۶ تقسیم پروسه علم دینی به ۱۰ سوال مشخص وتحقیق در باره سوالات توسط هر کدام از اعضاء اعضای گروه
۹ ۱۳۸۶/۲/۱۵ علم و دین پروفسور مظفر اقبال از کانادا
۱۰ ۱۳۸۶/۲/۸ بررسی سرفصل های موضوع علم دینی تهیه شده از سوی آقای دکتر حسنی اعضای گروه
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 

جلسات گروه فلسفه های مضاف ۱۳۸۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ تعیین موضوع اصلی بحث اعضاءگروه
۲ ۱۳۸۵/۱۲/۵ ارائه طرح اولیه ازبحث علوم اجتماعی با رویکرد علم دینی حجت الاسلام والمسلمین واعظی
۳ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ مذاکرات درون گروهی اعضاءگروه
۴ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ فلسفه اجتماعی وفلسفه علوم اجتماعی حجت الاسلا م والمسلمین پارسا نیا
۵ ۱۳۸۵/۹/۱۱ تشریح عدالت از دیدگاه رالز حجت الاسلام والمسلمین واعظی
۶ ۱۳۸۵/۸/۲۷ بررسی و تدوین آئین نامه مشترک گروههای علمی وتعیین اولویت های کاری گروه اعضاء گروه
۷ ۱۳۸۵/۸/۱۳ چگونگی مدیریت گروه اعضاء گروه
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷