خانه گروه های علمی گروه عرفان جلسات گروه علمی عرفان

جلسات گروه علمی عرفان

جلسات گروه عرفان سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/01/22 146 نقد سویه جامعه شناختی عرفان مدرن(جلسه اول معرفی و نقد مدعیات عرفان مدرن) حجت الاسلام والمسلمین رودگر نمایش
2 1397/02/19 147 استاد شهید مطهری وعرفان اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین رودگر
3 1397/03/30  148 نقش صدرالمتألهین در شکل گیری دوره جدید عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
4  1397/04/13  149  چیستی وجود نامحدود در مقایسه با کم نا محدود،آفتها و فرصتها  حجت الاسلام روح ا…سوری نمایش
5 1397/07/04 150 عاشورا و امام حسین در عرفان ادبی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی نمایش
6 1397/07/18 151 عرفان وسیاست در اندیشه ورفتار امام خمینی (ره) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
7 1397/08/02 152 ” نگاه علامه طباطبائی به معرفت النفس در تفسیر المیزان حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
8 1397/08/29 153 اعیان ثابته از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
9 1397/09/14 154 انسان کامل از دیدگاه امام خمینی حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
10 1397/09/28 155 گزارشی از وضعیت جنبش های نوظهور معنوی در کشور؛وعرصه بین الملل حجت الاسلام مظاهری سیف
11 1397/10/12 156 قلب از نگاه علامه طباطبائی با محوریت تفسیر المیزان حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
12 1397/11/03 157 گزارشی از وضعیت جنبش های نوظهور معنوی در کشور؛وعرصه بین الملل حجت الاسلام مظاهری سیف
13 1397/11/10 158 مسئله ادراک ذات الهی  وبررسی تفاسیر علم اجمالی از ذات حجت الاسلام روح الله سوری نمایش
14
15
جلسات گروه عرفان سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/23 133 سماع ازمنظر اهل معرفت حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
2 1396/02/06 134 سماع ازمنظر اهل معرفت “(پاسخ به سوالات مطرح شده) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
3 1396/02/20 135 جبر و اختیار در عرفان ادبی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
4 1396/04/14 136 امکان دستیابی انسان به مقامات معنوی پیامبران حجت الاسلام والمسلمین اعلائی بناب
5 1396/07/19 137 دوام فیض وحضور معصومین علیهم السلام حجت الاسلام والمسلمین حسین شهسواری
6 1396/08/03 138 آغاز آفرینش(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش 
7  1396/09/01 139  آغاز آفرینش(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
8  1396/09/29 140  ظرفیت بسط اجتماعی عرفان اسلامی بر اساس اندیشه های علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین  سید یدالله  یزدان پناه
9  1396/10/13 141  پیوند فتوت وعرفان اسلامی  آقای دکترمحمد فنائی نمایش 
10 1396/11/11  142  تشکیک در مراتب و مظاهر وجود با تاکید بر آراء علامه طباطبائی(ره) و امام خمینی(ره) حجت الاسلام سید محمد طباطبائی
11  1396/11/25 143  عرفان اجتماعی حجت الاسلام محمد علی خزائلی
12 1396/12/09  144 بعد اجتماعی عرفان یا عرفان اجتماعی  حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
13  1396/12/23  145  عرفان اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
جلسات گروه عرفان سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/25 118 ابعاد معرفت نفس در عرفان اسلامی دکتر فنائی
2 1395/02/08 119 تاملی بردیدگاه علامه طباطبائی در باره معرفت نفس حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
3 1395/02/22 120 ” تکنیک توجّه به نفس از منظر مکتب نجف حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده
4 1395/03/05 121 علامه طباطبائی وتبیین نظام مند معرفت نفس حجت الاسلام والمسلمین رودگر نمایش
5 1395/06/24 122 اسماء مستأثره حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
6 1395/07/07 123 وحدت وجود از منظر صدرالمتالهین(1) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
7 1395/08/05 124 وحدت وجود از منظر صدرالمتالهین حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
8 1395/08/19 125 اطلاق مقسمی وجود ونسبت آن با یکتایی خدای حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
9 1395/09/17 126 عرفان اجتماعی (معنا،مولفه وکارکرد) حجت الاسلام والمسلمین رودگر
10 1395/10/01 127 “مولفه های عرفان اجتماعی”(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین رودگر
11 1395/10/15 128 برهان علامه طباطبائی برنفی تشکیک واثبات وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
12 1395/10/29 129 نتایج مترتب بربرهان وحدت شخصی علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
13 1395/11/13 130 رابطه مراتب نفس با مراتب هفتگانه وجود آدمی حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
14 1395/11/27 131 ” رابطه مراتب نفس با مراتب هفتگانه وجود آدمی”(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
15 1395/12/25 132 مستحسنات عارفان حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
جلسات گروه عرفان سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/26 103 شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه ومعرفت شناسانه در تجارب عرفانی وحدت(همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان عرفان در غرب وعارفان اسلامی)”(2) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
2 1394/02/09 104 ” شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه ومعرفت شناسانه در تجارب عرفانی وحدت(همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان عرفان در غرب وعارفان اسلامی)”(جلسه سوم) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
3 1394/02/23 105 ” نحوه وجود نفس(تعلق ذاتی نفس به بدن)از دیدگاه ابن عربی وملاصدرا حجت الاسلام والمسلمین محمد میری نمایش
4 1394/03/06 106 چگونگی حدوث و قدم نفس ازدیدگاه ابن عربی و ملاصدرا حجت الاسلام والمسلمین محمد میری نمایش
5 1394/03/20 107 عرفان نفس و ربّ حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
6 1394/06/25 108 وحدت وجود در قرآن واحادیث حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
7 1394/07/08 109 وحدت شخصیه وجود در قرآن واحادیث حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
8 1394/08/06 110 ( یا من خلق الاشیاء من العدم)خلق از عدم به چه معناست حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
9 1394/08/20 111 ابعاد عرفانی علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
10 1394/09/04 112 مسلک عشق وعرفان در تهذیب و اصلاح نفس ازمنظر علامه طباطبائی (ره) در المیزان حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
11 1394/10/16 113 توحید عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)” حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
12 1394/10/30 114 رابطه مراتب نفس ،با ساحات ومراتب وجودی آدمی حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
13 1394/11/14 115 دیدگاه ها درباره حدیث(داخل فی الاشیاء لا بالممازجة و خارج عن الاشیاء لا بالمباینة) ارتباط متقابل خدا با عالم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
14 1394/11/28 116 بررسی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از دیدگاه امام خمینی وعلامه طباطبایی (رحمت الله علیهما)از دومنظر مباحث هستی شناسانه وعلم اصول حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
15 1394/12/12 117 بررسی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از دیدگاه امام خمینی وعلامه طباطبایی (رحمت الله علیهما)از دومنظر مباحث هستی شناسانه وعلم اصول”(2) حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
جلسات گروه عرفان سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/27 82 اشکالات وارده بر وحدت وجود و پاسخ از آنها(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
2 1393/02/7 83 مقایسه رویکرد غربی و اسلامی به تجربه دینی و عرفانی دکتر فنائی نمایش
3 1393/02/24 84 اعتبار شهود خدا (1) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
4 1393/03/07 85 اعتبار شهود خدا (2) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
5 1393/03/21 86 تبیین حدیث تردّد حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
6 1393/07/9 93 قرب فرائض و قرب نوافل حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
7 1393/07/23 94 تحلیل معنای فناء و امکان آن + خلاصه بحث حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
8 1393/08/21 95 تحلیل معنای فناء و امکان آن (جلسه دوم) + خلاصه بحث حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
9 1393/09/05 96 تبادل نظر اعضاء گروه درباب بیانات آیت ا… مصطفوی اعضاء محترم گروه
10 1393/09/05 97 فناء ازدیدگاه امام خمینی(ره) حجت الاسلام و المسلمین زمانی قمشه ای نمایش
11 1393/10/17 98 مبانی زیستی وروان شناختی تجربه دینی حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی
12 1393/11/01 99 مسئله باب در عرفان شیعی(جلسه اول) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد نمایش
13 1393/11/15 100 مسئله باب در عرفان شیعی ” (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد نمایش
14 1393/11/29 101 مسئله باب در عرفان شیعی ” (جلسه سوم) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
15 1393/12/13 102 شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه ومعرفت شناسانه در تجارب عرفانی(همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان عرفان در غرب وعارفان اسلامی (1) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
جلسات گروه عرفان سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/01/21 71 تفکیک بین خلق اول و صادر نخستین حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
2 1392/02/04 72 بیان ناپذیری تجارب عرفان؛ داوری ویلیام جیمز و استیس حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی نمایش
3 1392/02/18 73 نظام احسن هستی از منظر عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی نمایش
4 1392/03/01 74 شرّ از منظر عرفان حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
4 1392/03/29 75 نقد و تحلیل استدلال مکتب تفکیک بر وحدت وجود حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
5 1392/04/12 76 وحدت وجود از منظر شریعت حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
6 1392/06/27 77 عرفان شیعی؛ تعریف، مبانی، مولفه ها و شاخصه ها حجت الاسلام والمسلمین رودگر
7 1392/07/10 78 آیا عرفا همه چیز را خدا می دانند؟!! حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
8 1392/08/08 79 نظریه عرفانی اخلاقی دکتر فنائی نمایش
9 1392/09/06 80 اخلاق عرفانی؛پیشنهادی در باب رویکرد اخلاق نوین حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه نمایش
10 1392/09/20 81 مبانی انسان شناختی اخلاق عرفانی حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
11 1392/10/18 82 آیا ظهور حقایق موجب بطلان شرایع است؟ حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
12 1392/11/02 83 کثرات در مرتبه ذات از دیدگاه صدرالمتالهین و عرفا (1) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
13 1392/11/16 84 کثرات در مرتبه ذات از دیدگاه صدرالمتالهین و عرفا (2) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
14 1392/11/30 85 مسئله زن و زناشویی در عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
15 1392/12/14 86 اشکالات وارده بر وحدت وجود و پاسخ از آنها حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
جلسات گروه عرفان سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/30 57 اعتبار براهین عرفا بر وحدت شحصیه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
2 1391/02/27 58 شر از منظر عرفان (جلسه اول) حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
3 1391/03/10 59 شر از منظر عرفان (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
4 1391/03/24 60 اختلاف عارف و حکیم در مورد ماهیات صفات حق حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
5 1391/07/05 61 حلاج از منظر توقیع امام عصر (ع) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
6 1391/07/19 62 جبر واختیار ازدیدگاه مولوی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
7 1391/08/03 63 رویکرد عرفا به عقل(1) دکتر فنائی نمایش
8 1391/08/17 64 رویکرد عرفا به عقل(2) دکتر فنائی نمایش
9 1391/09/15 65 رویکرد عرفا به عقل حجت الاسلام والمسلمین نائیجی نمایش
10 1391/09/29 66 بررسی ارزیابی ملاصدرا از دیدگاه ابن عربی در امتناع معرفت به الله بدون معرفت به خلق و امکان آن از دیدگاه حکما و غزالی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
11 1391/11/11 67 مراد عرفا از عینیت حق و خلق در عین غیریت حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه نمایش
12 1391/11/25 68 بررسی مسأله عینیت حق و خلق حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه نمایش
13 1391/12/9 69 بررسی مسئله ظهور (امکان – برهان و تعریف آن) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
14 1391/12/23 70 بررسی صادر نخستین از دیدگاه عرفا حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
جلسات گروه عرفان سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/01/24 43 لوازم نفس الامریت ذوات حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
2 1390/02/07 44 ارتباط ذات حق با ذوات حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
3 1390/02/21 45 ارزیابی قاعده بسیطه الحقیقه در مورد ذات واجب حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
4 1390/03/04 46 عرفان ونسبت ان با موضوع فلسفه دکتر فنائی
5 1390/07/13 47 بررسی وتعین موضوعات گروه در سال تحصیلی 91-90 اعضای گروه
6 1390/07/27 48 ضرورت وجود عنصری انسان کامل در همه عصرها و زمانها و دورها حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
7 1390/08/11 49 ضرورت وجود انسان کامل بابدن عنصری در عالم ماده(1) حجت الاسلام والمسلمین رحیقی
8 1390/08/25 50 طرح چگونگی برخور با جریانهای ضد فلسفی و عرفانی حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
9 1390/09/23 51 ضرورت وجود انسان کامل بابدن عنصری در عالم ماده(2) حجت الاسلام والمسلمین رحیقی
10 1390/10/07 52 رویکرد ابن عربی نسبت به تاویل عرفانی در فصوص حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
11 1390/10/21 53 بررسی عتاب حضرت موسی (ع)به حضرت هارون (ع)در فص هارونی حجج الاسلام والمسلمین یزدان پناه ورمضانی
12 1390/11/19 54 ارزیابی برهان صدرا به وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
13 1390/12/04 55 بررسی حقیقت محمدیه یا صادر نخستین(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
14 1390/12/17 56 بررسی حقیقت محمدیه یا صادر نخستین(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
جلسات گروه عرفان سال 1389
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1389/01/25 32 مباحث وموضوعات درون گروهی اعضای گروه
2 1389/02/08 33 جریان شناسی عرفانهای کاذب دکتر شریفی
3 1389/02/22 34 بررسی شبهه ترک تکلیف درعرفان(1) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
4 1389/03/05 35 بررسی شبهه ترک تکلیف درعرفان(2) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
5 1389/08/05 36 تفاوت عرفان عملی با اخلاق حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
6 1389/08/19 37 خلود در جهنم وعذاب در عین رهائی از آن دو(1) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
7 1389/10/15 38 خلود در جهنم وعذاب در عین رهائی از آن دو(2) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
8 1389/10/29 39 خلود در جهنم وعذاب در عین رهائی از آن دو(3) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
9 1389/11/27 40 جایگاه ذوات در هستی(1) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
10 1389/12/11 41 جایگاه ذوات در هستی(2) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
11 1389/12/25 42 نفس الامریت ذوات حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
جلسات گروه عرفان سال 1388
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1388/01/26 18 تمایز عرفان اهلبیت (ع)باعرفان موجود(1) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
2 1388/02/09 19 تمایز عرفان اهلبیت (ع)باعرفان موجود(2) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
3 1388/02/23 20 تمایز عرفان ناب شیعی با عرفان موجود(3) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
4 1388/07/08 21 تمایز عرفان ناب شیعی با عرفان موجود(4) (بحث خلود) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
5 1388/07/22 22 پاسخ به سؤال اعضاء در باب بحث خلود حجت الاسلام والمسلمين فاضل گلپايگاني
6 1388/08/06 23 پرسش هایی در باب معرفت بخشی کشف و شهود حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
7 1388/08/20 24 چیستی شهود در تجربه نهایی عارف حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
8 1388/09/04 25 حجیت کشف حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
9 1388/09/18 26 دامنه وقلمرو کشف شهودعارف وحجیت ذاتیان حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
10 1388/10/16 27 دامنه وقلمرو کشف شهودعارف وحجیت ذاتیان حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
11 1388/10/30 28 حجیت کشف وشهود عرفانی(1) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
12 1388/11/14 29 حجیت کشف وشهود عرفانی(2) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
13 1388/11/28 30 حجیت کشف وشهود عرفانی(2) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
14 1388/12/12 31 حجیت کشف وشهود عرفانی(4) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
جلسات گروه عرفان سال 1387
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1387/02/25 7 چیستی عرفان نظری وعناصر اصلی آن(1) حجت الاسلام والمسلمين یزدان پناه
2 1387/03/08 8 چیستی عرفان نظری وعناصر اصلی آن(2) حجت الاسلام والمسلمين یزدان پناه
3 1387/03/22 9 بررسي وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (1) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
4 1387/04/05 10 بررسي وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (2) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
5 1387/04/12 11 مباحث درون گروهی اعضای گروه
6 1387/08/01 12 بررسي وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (3) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
7 1387/08/15 13 بررسي وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (4) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
8 1387/09/13 14 تفاسیر مختلف از وحدت شخصیّه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
9 1387/10/25 15 توجیه سازگاری وحدت شخصیّه وجود با تعدد ظهور وجود حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
10 1387/11/09 16 ویژگی های عرفان شیعی وتمایز آن با عرفان موجود حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
11 1387/11/23 17 ویژگی های عرفان شیعی وتمایز آن با عرفان موجود حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
جلسات گروه عرفان سال 1386
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1386/04/10 1 شروع بکار گروه و تبیین اهداف راه اندازی گروه های علمی توسط مجمع عالی اعضاي گروه
2 1386/04/24 2 تعيين مباحث عرفانی اعضاي گروه
3 1386/09/25 3 بررسي تشکیل هسته مرکزی قوی درباب مباحث عرفانی اعضاي گروه
4 1386/10/05 4 بررسي نظرات اعضا درباب مباحث جلسات اعضاي گروه
5 1386/11/17 5 مباحث الولایه حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
6 1386/12/01 6 مباحث الولایه(تعریف واقسام ولایه) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی