خانه گروه های علمی گروه عرفان جلسات گروه علمی عرفان

جلسات گروه علمی عرفان

جلسات گروه عرفان سال ۱۴۰۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۲۰۷ نمادگرایی در ادبیات عرفانی علیرضا میرزائی
۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۲۰۸ مغناطیس اسرار خدایی حجت الاسلام حسین شهسواری
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۲۰۹ تاملات میر سید شریف گرگانی در خصوص توحید وجودی دکترمحمد هادی توکلی
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۲۱۰ عرفان اجتماعی در قرآن حجت الاسلام دکتر محمد جواد رودگر
۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۲۱۱ وجوده اثباته»در بیانات امیرالمومنین علیه السلام دکتر محمد هادی توکلی
۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۲۱۲ افعل تعیینی یا تفضیلی درباره خداوند متعال
از منظر علامه طباطبائی(ره)
حجت الاسلام حسن رمضانی
۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۲۱۳ ” تجددامثال و حرکت جوهریه تشابه ها وتفاوتها در آثار علامه حسن زاده آملی” حجت الاسلام محمد رضا مصطفی پور
۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۲۱۴ حکمت نسبت های عرفانی و ضد عرفانی حافظ شیرازی به خودش حجت الاسلام قادر فاضلی

 

جلسات گروه عرفان سال ۱۴۰۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۹۷ عالم مثال در اندیشه علامه حسن زاده آملی دکتر محمد هادی توکلی
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۹۸ عرفان و اجتماع در دیوان امام خمینی (ره) حجت الاسلام قادر فاضلی
۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۹۹ توقیفیت اسماء از منظر علامه طباطبائی و علامه حسن زاده آملی حجت الاسلام والمسلمین علی امینی نژاد
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۲۰۰ رابطه اعیان ثابته با اسماء ذاتیه و مستاثره و بررسی تاثیر این رابطه حجت الاسلام والمسلمین رضا الهی منش
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۲۰۱ رابطه اسماء ذاتیه و مستاثره و تاثیرآن در سلوک حجت الاسلام والمسلمین رضا الهی منش
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۲۰۲ سلوک تقوایی از منظر آیات قرآن با تاکید بر المیزان حجت الاسلام والمسلمین حسین شهسواری
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۵ ۲۰۳ عرفان اهل بیتی”امکان،مطلوبیت و ضرورت حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد رودگر
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۲۰۴ روش استکشاف عرفان اهلبیتی از کتاب و سنت حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد رودگر
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۲۰۵ گزارشی از فص زبرجدیه فی کلمه السجادیه(۱) حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا مصطفی پور
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲۰۶ گزارشی از فص زبرجدیه فی کلمه السجادیه(۲) حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا مصطفی پور

 

جلسات گروه عرفان سال ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۸۳ بایسته های تعامل عرفان با دانش کلام حجت الاسلام رضا شاکری
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۸۴ مقام عرفانی امام خمینی(ره) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۸۵ نماز معراج العارفین امام خمینی(ره) حجت الاسلام والمسلمین  زمانی
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۸۶ بازنگری در تعبیر (سه نمط عرفانی اشارات)(۱) حجت الاسلام والمسلمین  رضا شاکری نمایش
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۸۷ بازنگری در تعبیر (سه نمط عرفانی اشارات)(۲) حجت الاسلام والمسلمین  رضا شاکری
۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۸۸ تجربه دینی از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین  مسعود آذربایجانی
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۸۹ بررسی یکسان‌انگاری «خدعه» در بیانات بایزید بسطامی و «مایا» در اوپانیشاد شوتاشوتره؛ دکتر محمد هادی توکلی نمایش
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۹۰ جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) با محوریت دیدگاه مرحوم علامه حسن زاده آملی در (فص حکمه عصمتیّه فی کلمه فاطمیه)(۱) حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفی پور نمایش
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۹۱ جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) با محوریت دیدگاه مرحوم علامه حسن زاده آملی در (فص حکمه عصمتیّه فی کلمه فاطمیه)(۲) حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفی پور
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۹۲ سیری در کتاب انسان در عرف عرفان علامه حسن زاده آملی حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۹۳ تفکیک ناپذیری قرآن ،عرفان و برهان از دیدگاه علامه حسن زاده آملی حجت الاسلام دکتر روح الله سوری نمایش
۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۹۴ “تاملی در دیدگاه های محمد عابد الجابری در باره عرفان اسلامی” دکتر حامد علی اکبرزاده
۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۹۵ علامه حسن زاده آملی (ره) و کرامتها حجت الاسلام استاد زمانی قمشه ای نمایش
۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱۹۶ سلوک توحیدی در اندیشه و آثار علامه حسن زاده آملی حجت الاسلام دکتر رودگر نمایش

 

جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۷۲ ” هم اندیشی درباب نحوه برخورد با جنبشهای نوظهورمعنوی مدیران موسسه بهداشت معنوی وگروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۷۳ گزارشی از وضعیت عرفان و تصوف در جنوب شرق آسیا حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم الهی نمایش
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۷۴ فلسفه عرفانی بلاء و بیماری در اسلام حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۷۵ بررسی نکته های از علامه طباطبائی  در باب سیر و سلوک حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۷۶ بیانات عرفانی فاضل مقداد در انوار جلالیه حجت الاسلام والمسلمین حسین شهسواری
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۷۷ خلق جدید حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۷۸ بررسی یکسان انگاری «فتکون انت ذاک» در بیانات بایزید بسطامی  و «تت توام اسی»در اوپانیشاد چاندوگیه(۱) آقای دکتر محمد هادی توکلی
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۷۹ رویکرد عرفانی آیت الله مصباح (ره) دکتر محمد فنائی
۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۸۰ بررسی یکسان انگاری «فتکون انت ذاک» در بیانات بایزید بسطامی  و «تت توام اسی»در اوپانیشاد چاندوگیه(۲) آقای دکتر محمد هادی توکلی
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۸۱ بررسی طریقت عشق بهکتی در مکتب رامانوجه و طریقت سلوکی ابن عربی حجت الاسلام و المسلمین الهی منش
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۸۲ بایسته های تعامل عرفان با دانش کلام حجت الاسلام رضا شاکری

 

جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۶۲ نقد وبررسی دیدگاه شهید مطهری در باره وحدت شخصیه وجود حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۶۳ باز خوانی انتقادی تاریخ وتحولات تصوف معاصر حجت الاسلام محمد رضا لایقی
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۶۴ نقد و بررسی تفاسیر عارفان از« علم اجمالی به ذات الهی » و ارائه راهکار مختار حجت الاسلام روح الله سوری
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۶۵ توحید از منظر سید حیدر آملی حجت الاسلام مصطفی پور
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۶۶ عرفان اجتماعی در پرتو نهضت حسینی توسط حجت الاسلام رودگر
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۶۷ معرفت النفس وخدا شناسی از منظر علامه طباطبائی توسط حجت الاسلام خزائلی نمایش
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۶۸ پشمینه پوشی سلوکی از منظر اسلام حجت الاسلام امینی نژاد
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۶۹ مبانی و اصول اخلاق عرفانی(۱) حجت الاسلام و المسلمین الهی منش
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۷۰ مبانی و اصول اخلاق عرفانی(۲) حجت الاسلام و المسلمین الهی منش
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۷۱ رابطه اعیان ثا بته و اختیار حجت الاسلام و المسلمین الهی منش
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۴۶ نقد سویه جامعه شناختی عرفان مدرن(جلسه اول معرفی و نقد مدعیات عرفان مدرن) حجت الاسلام والمسلمین رودگر نمایش
۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۴۷ استاد شهید مطهری وعرفان اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین رودگر
۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰  ۱۴۸ نقش صدرالمتألهین در شکل گیری دوره جدید عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۴  ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ۱۴۹  چیستی وجود نامحدود در مقایسه با کم نا محدود،آفتها و فرصتها  حجت الاسلام روح ا…سوری نمایش
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵۰ عاشورا و امام حسین در عرفان ادبی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی نمایش
۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۵۱ عرفان وسیاست در اندیشه ورفتار امام خمینی (ره) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵۲ ” نگاه علامه طباطبائی به معرفت النفس در تفسیر المیزان حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵۳ اعیان ثابته از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۵۴ انسان کامل از دیدگاه امام خمینی حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۵۵ گزارشی از وضعیت جنبش های نوظهور معنوی در کشور؛وعرصه بین الملل حجت الاسلام مظاهری سیف
۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۵۶ قلب از نگاه علامه طباطبائی با محوریت تفسیر المیزان حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۵۷ گزارشی از وضعیت جنبش های نوظهور معنوی در کشور؛وعرصه بین الملل حجت الاسلام مظاهری سیف
۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۵۸ مسئله ادراک ذات الهی  وبررسی تفاسیر علم اجمالی از ذات حجت الاسلام روح الله سوری نمایش
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۵۹ انقلاب اسلامی و جریان شناسی عرفان حجت الاسلام رودگر نمایش
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۶۰ معنای زندگی از دید گاه مولوی(۱) حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۶۱ معنای زندگی از دید گاه مولوی(۲) حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۳۳ سماع ازمنظر اهل معرفت حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۴ سماع ازمنظر اهل معرفت “(پاسخ به سوالات مطرح شده) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۳۵ جبر و اختیار در عرفان ادبی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۳۶ امکان دستیابی انسان به مقامات معنوی پیامبران حجت الاسلام والمسلمین اعلائی بناب
۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳۷ دوام فیض وحضور معصومین علیهم السلام حجت الاسلام والمسلمین حسین شهسواری
۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۸ آغاز آفرینش(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش 
۷  ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۳۹  آغاز آفرینش(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۸  ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۴۰  ظرفیت بسط اجتماعی عرفان اسلامی بر اساس اندیشه های علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین  سید یدالله  یزدان پناه
۹  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۴۱  پیوند فتوت وعرفان اسلامی  آقای دکترمحمد فنائی نمایش 
۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱  ۱۴۲  تشکیک در مراتب و مظاهر وجود با تاکید بر آراء علامه طباطبائی(ره) و امام خمینی(ره) حجت الاسلام سید محمد طباطبائی
۱۱  ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴۳  عرفان اجتماعی حجت الاسلام محمد علی خزائلی
۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹  ۱۴۴ بعد اجتماعی عرفان یا عرفان اجتماعی  حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۱۳  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳  ۱۴۵  عرفان اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۱۸ ابعاد معرفت نفس در عرفان اسلامی دکتر فنائی
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۱۱۹ تاملی بردیدگاه علامه طباطبائی در باره معرفت نفس حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۱۲۰ ” تکنیک توجّه به نفس از منظر مکتب نجف حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده
۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۱۲۱ علامه طباطبائی وتبیین نظام مند معرفت نفس حجت الاسلام والمسلمین رودگر نمایش
۵ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۱۲۲ اسماء مستأثره حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۱۲۳ وحدت وجود از منظر صدرالمتالهین(۱) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۱۲۴ وحدت وجود از منظر صدرالمتالهین حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۸ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۱۲۵ اطلاق مقسمی وجود ونسبت آن با یکتایی خدای حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۲۶ عرفان اجتماعی (معنا،مولفه وکارکرد) حجت الاسلام والمسلمین رودگر
۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۲۷ “مولفه های عرفان اجتماعی”(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین رودگر
۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۲۸ برهان علامه طباطبائی برنفی تشکیک واثبات وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۲۹ نتایج مترتب بربرهان وحدت شخصی علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۰ رابطه مراتب نفس با مراتب هفتگانه وجود آدمی حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۱ ” رابطه مراتب نفس با مراتب هفتگانه وجود آدمی”(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۲ مستحسنات عارفان حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۱۰۳ شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه ومعرفت شناسانه در تجارب عرفانی وحدت(همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان عرفان در غرب وعارفان اسلامی)”(۲) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۱۰۴ ” شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه ومعرفت شناسانه در تجارب عرفانی وحدت(همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان عرفان در غرب وعارفان اسلامی)”(جلسه سوم) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۰۵ ” نحوه وجود نفس(تعلق ذاتی نفس به بدن)از دیدگاه ابن عربی وملاصدرا حجت الاسلام والمسلمین محمد میری نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۱۰۶ چگونگی حدوث و قدم نفس ازدیدگاه ابن عربی و ملاصدرا حجت الاسلام والمسلمین محمد میری نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۰۷ عرفان نفس و ربّ حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۶ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۰۸ وحدت وجود در قرآن واحادیث حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۱۰۹ وحدت شخصیه وجود در قرآن واحادیث حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۸ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۱۱۰ ( یا من خلق الاشیاء من العدم)خلق از عدم به چه معناست حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۹ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۱۱۱ ابعاد عرفانی علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۱۱۲ مسلک عشق وعرفان در تهذیب و اصلاح نفس ازمنظر علامه طباطبائی (ره) در المیزان حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۱۱ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۱۱۳ توحید عرفانی از دیدگاه امام خمینی(ره)” حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۱۴ رابطه مراتب نفس ،با ساحات ومراتب وجودی آدمی حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۱۵ دیدگاه ها درباره حدیث(داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه) ارتباط متقابل خدا با عالم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۱۶ بررسی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از دیدگاه امام خمینی وعلامه طباطبایی (رحمت الله علیهما)از دومنظر مباحث هستی شناسانه وعلم اصول حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۱۱۷ بررسی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از دیدگاه امام خمینی وعلامه طباطبایی (رحمت الله علیهما)از دومنظر مباحث هستی شناسانه وعلم اصول”(۲) حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۸۲ اشکالات وارده بر وحدت وجود و پاسخ از آنها(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۷ ۸۳ مقایسه رویکرد غربی و اسلامی به تجربه دینی و عرفانی دکتر فنائی نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ ۸۴ اعتبار شهود خدا (۱) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ۸۵ اعتبار شهود خدا (۲) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ ۸۶ تبیین حدیث تردّد حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۶ ۱۳۹۳/۰۷/۹ ۹۳ قرب فرائض و قرب نوافل حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۹۴ تحلیل معنای فناء و امکان آن + خلاصه بحث حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ۹۵ تحلیل معنای فناء و امکان آن (جلسه دوم) + خلاصه بحث حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۹ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۹۶ تبادل نظر اعضاء گروه درباب بیانات آیت ا… مصطفوی اعضاء محترم گروه
۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۹۷ فناء ازدیدگاه امام خمینی(ره) حجت الاسلام و المسلمین زمانی قمشه ای نمایش
۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۹۸ مبانی زیستی وروان شناختی تجربه دینی حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی
۱۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ ۹۹ مسئله باب در عرفان شیعی(جلسه اول) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد نمایش
۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۰۰ مسئله باب در عرفان شیعی ” (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد نمایش
۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۰۱ مسئله باب در عرفان شیعی ” (جلسه سوم) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۱۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱۰۲ شیوه برون رفت از چالش خداشناسانه ومعرفت شناسانه در تجارب عرفانی(همراه با بررسی دیدگاههای فیلسوفان عرفان در غرب وعارفان اسلامی (۱) حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ ۷۱ تفکیک بین خلق اول و صادر نخستین حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۷۲ بیان ناپذیری تجارب عرفان؛ داوری ویلیام جیمز و استیس حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی نمایش
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ ۷۳ نظام احسن هستی از منظر عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی نمایش
۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۷۴ شرّ از منظر عرفان حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۷۵ نقد و تحلیل استدلال مکتب تفکیک بر وحدت وجود حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ ۷۶ وحدت وجود از منظر شریعت حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۷۷ عرفان شیعی؛ تعریف، مبانی، مولفه ها و شاخصه ها حجت الاسلام والمسلمین رودگر
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۷۸ آیا عرفا همه چیز را خدا می دانند؟!! حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ۷۹ نظریه عرفانی اخلاقی دکتر فنائی نمایش
۹ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۸۰ اخلاق عرفانی؛پیشنهادی در باب رویکرد اخلاق نوین حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۸۱ مبانی انسان شناختی اخلاق عرفانی حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۱۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ۸۲ آیا ظهور حقایق موجب بطلان شرایع است؟ حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۸۳ کثرات در مرتبه ذات از دیدگاه صدرالمتالهین و عرفا (۱) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۸۴ کثرات در مرتبه ذات از دیدگاه صدرالمتالهین و عرفا (۲) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۸۵ مسئله زن و زناشویی در عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۸۶ اشکالات وارده بر وحدت وجود و پاسخ از آنها حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ ۵۷ اعتبار براهین عرفا بر وحدت شحصیه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ ۵۸ شر از منظر عرفان (جلسه اول) حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
۳ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ ۵۹ شر از منظر عرفان (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ ۶۰ اختلاف عارف و حکیم در مورد ماهیات صفات حق حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۵ ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۶۱ حلاج از منظر توقیع امام عصر (ع) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۶ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۶۲ جبر واختیار ازدیدگاه مولوی حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۷ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ ۶۳ رویکرد عرفا به عقل(۱) دکتر فنائی نمایش
۸ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ ۶۴ رویکرد عرفا به عقل(۲) دکتر فنائی نمایش
۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ ۶۵ رویکرد عرفا به عقل حجت الاسلام والمسلمین نائیجی نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۶۶ بررسی ارزیابی ملاصدرا از دیدگاه ابن عربی در امتناع معرفت به الله بدون معرفت به خلق و امکان آن از دیدگاه حکما و غزالی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
۱۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ۶۷ مراد عرفا از عینیت حق و خلق در عین غیریت حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه نمایش
۱۲ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ۶۸ بررسی مسأله عینیت حق و خلق حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۱۲/۹ ۶۹ بررسی مسئله ظهور (امکان – برهان و تعریف آن) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۷۰ بررسی صادر نخستین از دیدگاه عرفا حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۴۳ لوازم نفس الامریت ذوات حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۲ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ ۴۴ ارتباط ذات حق با ذوات حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۳ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ۴۵ ارزیابی قاعده بسیطه الحقیقه در مورد ذات واجب حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۴ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ۴۶ عرفان ونسبت ان با موضوع فلسفه دکتر فنائی
۵ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ ۴۷ بررسی وتعین موضوعات گروه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ اعضای گروه
۶ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ۴۸ ضرورت وجود عنصری انسان کامل در همه عصرها و زمانها و دورها حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۷ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ ۴۹ ضرورت وجود انسان کامل بابدن عنصری در عالم ماده(۱) حجت الاسلام والمسلمین رحیقی
۸ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ۵۰ طرح چگونگی برخور با جریانهای ضد فلسفی و عرفانی حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۹ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ ۵۱ ضرورت وجود انسان کامل بابدن عنصری در عالم ماده(۲) حجت الاسلام والمسلمین رحیقی
۱۰ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ ۵۲ رویکرد ابن عربی نسبت به تاویل عرفانی در فصوص حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۱۱ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ۵۳ بررسی عتاب حضرت موسی (ع)به حضرت هارون (ع)در فص هارونی حجج الاسلام والمسلمین یزدان پناه ورمضانی
۱۲ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ ۵۴ ارزیابی برهان صدرا به وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۱۳ ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ ۵۵ بررسی حقیقت محمدیه یا صادر نخستین(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۴ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ۵۶ بررسی حقیقت محمدیه یا صادر نخستین(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۸۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ ۳۲ مباحث وموضوعات درون گروهی اعضای گروه
۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ ۳۳ جریان شناسی عرفانهای کاذب دکتر شریفی
۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ ۳۴ بررسی شبهه ترک تکلیف درعرفان(۱) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۳۵ بررسی شبهه ترک تکلیف درعرفان(۲) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۵ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ۳۶ تفاوت عرفان عملی با اخلاق حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۶ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ۳۷ خلود در جهنم وعذاب در عین رهائی از آن دو(۱) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۷ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ۳۸ خلود در جهنم وعذاب در عین رهائی از آن دو(۲) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۸ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ ۳۹ خلود در جهنم وعذاب در عین رهائی از آن دو(۳) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۹ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ ۴۰ جایگاه ذوات در هستی(۱) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۰ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ ۴۱ جایگاه ذوات در هستی(۲) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ ۴۲ نفس الامریت ذوات حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۸۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۸/۰۱/۲۶ ۱۸ تمایز عرفان اهلبیت (ع)باعرفان موجود(۱) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
۲ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ ۱۹ تمایز عرفان اهلبیت (ع)باعرفان موجود(۲) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
۳ ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ ۲۰ تمایز عرفان ناب شیعی با عرفان موجود(۳) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
۴ ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ ۲۱ تمایز عرفان ناب شیعی با عرفان موجود(۴) (بحث خلود) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
۵ ۱۳۸۸/۰۷/۲۲ ۲۲ پاسخ به سؤال اعضاء در باب بحث خلود حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
۶ ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ ۲۳ پرسش هایی در باب معرفت بخشی کشف و شهود حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۷ ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ ۲۴ چیستی شهود در تجربه نهایی عارف حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۸ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ ۲۵ حجیت کشف حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۹ ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ ۲۶ دامنه وقلمرو کشف شهودعارف وحجیت ذاتیان حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۱۰ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ ۲۷ دامنه وقلمرو کشف شهودعارف وحجیت ذاتیان حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۱۱ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ ۲۸ حجیت کشف وشهود عرفانی(۱) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۱۲ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۲۹ حجیت کشف وشهود عرفانی(۲) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۱۳ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۳۰ حجیت کشف وشهود عرفانی(۲) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۱۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ ۳۱ حجیت کشف وشهود عرفانی(۴) حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۸۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ۷ چیستی عرفان نظری وعناصر اصلی آن(۱) حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۲ ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ ۸ چیستی عرفان نظری وعناصر اصلی آن(۲) حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه
۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۹ بررسی وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (۱) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۴ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ ۱۰ بررسی وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (۲) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۵ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ ۱۱ مباحث درون گروهی اعضای گروه
۶ ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ ۱۲ بررسی وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (۳) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۷ ۱۳۸۷/۰۸/۱۵ ۱۳ بررسی وحی از منظر عرفان با توجه به دیدگاههای دکتر سروش (۴) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۸ ۱۳۸۷/۰۹/۱۳ ۱۴ تفاسیر مختلف از وحدت شخصیّه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۹ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ ۱۵ توجیه سازگاری وحدت شخصیّه وجود با تعدد ظهور وجود حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۰ ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ ۱۶ ویژگی های عرفان شیعی وتمایز آن با عرفان موجود حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۱۱ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ ۱۷ ویژگی های عرفان شیعی وتمایز آن با عرفان موجود حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
جلسات گروه عرفان سال ۱۳۸۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ ۱ شروع بکار گروه و تبیین اهداف راه اندازی گروه های علمی توسط مجمع عالی اعضای گروه
۲ ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ ۲ تعیین مباحث عرفانی اعضای گروه
۳ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ ۳ بررسی تشکیل هسته مرکزی قوی درباب مباحث عرفانی اعضای گروه
۴ ۱۳۸۶/۱۰/۰۵ ۴ بررسی نظرات اعضا درباب مباحث جلسات اعضای گروه
۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ ۵ مباحث الولایه حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی
۶ ۱۳۸۶/۱۲/۰۱ ۶ مباحث الولایه(تعریف واقسام ولایه) حجت الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی