خانه گروه های علمی گروه فلسفه سیاسی جلسات گروه فلسفه سیاسی

جلسات گروه فلسفه سیاسی

جلسات گروه فلسفه سیاسی سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/01/22 71 نقد وبررسی کتاب(درآمدی برحکومت وسیاست در عرفان اسلامی) با حضور نویسنده کتاب حجت الاسلام قادر فاضلی
2  1397/02/19  72 فلسفه سیاسی حجاب  حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان
3 1397/03/30 73 مفهوم حکمت درآراء صدرالمتالهین مفهوم حکمت درآراء صدرالمتالهین  نمایش
4 1397/07/04 74 پاسخ به سوالات مطرح شده در افق حوزه(طرحی از تعریف وچیستی علم آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
5 1397/07/18 75 پا سخ اعضاء به مباحث کاربردی فلسفه سیاسی در جا معه اعضاءگروه
6 1397/08/02 76 بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ابلاغ سند از سوی مقام معظم رهبری دکتر علیرضا صدرا ،دکتر محمد پزشگی،دکتر مرتضی یوسفی راد،دکتر نجف لک زایی نمایش
7 1397/08/23 77 نسبت سنجی دو رساله ولایی علامه طباطبائی (رساله الولایه ومقاله زعامت وولایت) حجت الاسلام  مهدوی زادگان نمایش
8 1397/09/14 78 خرد خفته در ایران ؛ بررسی گسست فلسفه سیاسی از سیاست عملی دکتر علی اکبر علیخانی
9 1397/09/28 79 حکمت مدنی در ارتقای کار آمدی جمهوری اسلامی ایران دکتر علیرضا صدرا نمایش
10 1397/10/12 80 حکمت سیاسی اشراق آقای دکتر یوسفی راد نمایش
11 1397/10/26 81 جایگاه تخیل در فلسفه سیاسی دکتر محمد علی فتح الهی نمایش
12 1397/11/10 82 گزارشی از اصطلاح نامه فلسفه سیاسی حجت الاسلام دکتر امیدی
13
14
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/23 57 وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی آقای دکتر مرتضی یوسفی راد نمایش 
2 1396/02/06 58 مواقف فلسفه سیاسی امامیه در دوره غیبت حجت الاسلام دکتر مهدوی زاد گان نمایش 
3 1396/02/20 59 نظریة دفاع انگاری جهاد ابتدایی آقای دکتر اسحاق طاهری  نمایش
4 1396/03/03 60 فلسفه سیاسی ابن عربی بر اساس رسالة التدبیرات الالهیه فی اصلاح مملکة الانسانیه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی نمایش 
5 1396/04/14 61 صلح و جهاد در اندیشه صدرالمتالهین دکتر شریف لک زایی نمایش 
6 1396/06/22 62 خوانشی از رابطه زبانشناسانه حکمت متعالیه و علم سیاست دکتر محمد پزشگی نمایش 
7 1396/0719 63 نقّادی متعالی دانش سیاسی متدانی دکتر علیرضا صدرا نمایش 
8 1396/08/03 64 ماهیت فلسفه وصفی و فلسفه اضافی حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی  نمایش
9 1396/09/01 65  تبیین جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی از منظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی نمایش 
10 1396/09/29  66  بحران فلسفه سیاسی در ایران امروز حجت الاسلام دکتر مهدوی زادگان نمایش 
11  1396/10/13  67  محبت در فلسفه سیاسی متعالیه دکتر شریف لک زایی  نمایش
12 1396/11/11  68  الگوی کارآمدی مدنی متعالی  آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
13 1396/11/25  69  عدالت در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکتراحمد رضا یزدانی مقدم نمایش 
14 1396/12/09  70  صورت بندی دولت در جامعه اسلامی در؛ تعامل فلسفه و جامعه شناسی سیاسی  حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی نمایش 
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/25 42 امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان نمایش
2 1395/02/08 43 نقادی توسعه نا متعالی در حکمت متعالی آقای دکتر صدرا
3 1395/02/22 44 ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی حجت الاسلام دکتر بهروزی لک
4 1395/03/05 45 درآمدی برطبقه بندی آثار صدر المتالهین؛
بررسی جایگاه مباحث سیاسی در آثار صدر المتالهین
دکتر شریف لک زایی
5 1395/07/07 46 سقراط نبی وحکمت نبوی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضوانی نمایش
6 1395/08/05 47 باز سازی مردم سالاری دینی بر اساس الگوی ولایت حجت الاسلام والمسلمین دکترمهاجر نیا
7 1395/08/19 48 ظرفیت شناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت حجت الاسلام دکترنجف لک زایی نمایش
8 1395/09/03 49 ” ظرفیت شناسی نظریه اعتبارات در حوزه فلسفه امنیت “(جلسه دوم) حجت الاسلام دکترنجف لک زایی نمایش
9 1395/09/17 50 موانع عرفانی و کلامی ولایت نامه سیاسی نویسی حجت الاسلام دکترمهدوی زادگان
10 1395/10/01 51 الگوی پیشرفت حکمت متعالی:حرکت جوهری دکترصدرا
11 1395/10/15 52 پارادایم‌های علم سیاست دکترمحمد پزشگی
12 1395/10/29 53 پارادایم‌های علم سیاست “(پاسخ به پرسشها) دکترمحمد پزشگی
13 1395/11/13 54 ” تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری)” حجت الاسلام علی رضائیان
14 1395/11/27 55 تبین نظریه جدید مشروعیت نظام (ساختاری)”(جلسه دوم) حجت الاسلام علی رضائیان نمایش 
15 1395/12/25 56 ارزیا بی عملکرد گروه درسال 95
2-برنامه ریزی گروه برای سال 96
اعضاء محترم گروه
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/26 29 ارزیابی وگزارش عملکرد گروه در سال 93وبرنامه ریزی برای سال 94 اعضاء گروه
2 1394/02/23 30 طرح راهبردی حکمت مدنی (جلسه اول) آقای دکتر علیرضا صدرا نمایش
3 1394/03/06 31 طرح راهبردی حکمت مدنی (جلسه دوم) آقای دکتر علیرضا صدرا
4 1394/03/20 32 معرفی کتاب درآمدی بر فلسفه حق حجت الاسلام والمسلمین دکتر طالبی نمایش
5 1394/08/07 33 بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کلام سیاسی وفلسفه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک نمایش
6 1394/08/06 34 بررسی تطبیقی جایگاه عقل در کلام سیاسی وفلسفه سیاسی “(پرسش وپاسخ) حجت الاسلام والمسلمین بهروزی لک نمایش
7 1394/08/20 35 رئالیسم تعاملی وحسن وقبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم
8 1394/09/25 36 رئالیسم تعاملی وحسن وقبح در فلسفه سیاسی علامه طباطبائی (ره)(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم نمایش
9 1394/10/16 37 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی حکمت مدنی متعالی دکتر علیرضا صدرا نمایش
10 1394/10/30 38 نقد وبررسی مبحث آقای دکتر صدرا با موضوع” الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی حکمت مدنی متعالی” دکتر علیرضا صدرا
11 1394/11/14 39 نسبت اخلاق وسیاست از منظر حکمت متعالیه دکتر روزبه نمایش
12 1394/11/28 40 وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت دکتر نجف لک زایی نمایش
13 1394/12/12 41 وجوه سیاسی فرا نظریه دو فطرت(2) دکتر نجف لک زایی نمایش
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/31 14 ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (1) آقایان دکتر یوسفی راد، مهدوی زادگان و طالبی
2 1393/02/14 15 ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (2) آقایان دکتر شریف لک زائی و بهروزی لک
3 1393/02/28 16 ارائه چکیده مقالات همایش لبنان (3) آقایان دکتر صدرا و یزدانی مقدم
4 1393/03/11 17 مقایسه نظریه مردم سالاری دینی با دمکراسی لیبرال حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوروزی نمایش
5 1393/03/25 18 نظریه عقلانیت در حکمت مدنی دکتر پزشکی
6 1393/06/30 19 جمع بندی اعضای محترم گروه از چیستی فلسفه سیاسی دکتر پزشکی
7 1393/07/17 20 بررسی رشته فلسفه سیاسی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین رضوانی
9 1393/08/28 21 تحلیل متن و محتوایی علم مدنی فاضلی فارابی آقای دکتر علیرضا صدرا
10 1393/09/05 22 نظام روشی حکمت مدنی فاضلی فارابی آقای دکتر علیرضا صدرا
11 1393/09/05 23 روش شناسی فلسفه سیاسی فارابی(1) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
12 1393/10/17 24 روش شناسی فلسفه سیاسی فارابی(2) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
13 1393/11/01 25 جایگاه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی دکتر یوسفی راد
14 1393/11/15 26 جایگاه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی “(پاسخ به سوالات مطرح شده) دکتر یوسفی راد
15 1393/11/29 27 نظریه عدالت اشراقی حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان
16 1393/12/13 28 نظریه عدالت اشراقی (پاسخ به سوالات) حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان
جلسات گروه فلسفه سیاسی سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/06/17 1 تصمیم گیری در خصوص اعضاء و برنامه های گروه اعضاء گروه
2 1392/06/31 2 تصمیم گیری در خصوص اعضاء‌ و برنامه های گروه اعضاء گروه
3 1392/07/14 3 حکمت حکمت مدنی دکتر علیرضا صدرا نمایش
4 1392/07/28 4 بررسی مفهوم فلسفه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین رضوانی نمایش
5 1392/08/12 5 چیستی فلسفه سیاسی (1) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
6 1392/08/26 6 چیستی فلسفه سیاسی (2) حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا
7 1392/09/10 7 تاملی انتقدی در باب مفهوم فلسفه مضاف؛مطالعه موردی در نسبت بین فلسفه سیاسی،علم سیاست و فلسفه خاص دکتر پزشگی
8 1392/09/24 8 فلسفه سیاسی از نگاه فارابی حجت الاسلام والمسلمین یزدانی مقدم
9 1392/10/08 9 چیستی حکمت سیاسی متعالیه حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا
10 1392/10/22 10 چیستی فلسفه سیاسی از منظر افلاطون دکتر امیدی
11 1392/11/06 11 چیستی فلسفه سیاسی از دیدگاه ارسطو حجت الاسلام والمسلمین مهدوی زادگان نمایش
12 1392/12/04 12 سیر متکامل حکمت مدنی دکتر علیرضا صدرا نمایش
13 1392/12/18 13 چیستی فلسفه سیاسی مشایی دکتر یوسفی راد